Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Denzitásbeli változások a lateralis septum CART-immunreaktivitásában éhezés hatására
Lendvai Zsuzsanna I. évfolyam
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Témavezető: Dr. Halasy Katalin

Absztrakt:

A lateralis septum a limbikus rendszer részeként jelentős közvetítő és feldolgozó funkciót lát el, valamint kapcsolatban áll több agyterülettel, elsősorban a hypothalamussal. Számos viselkedési funkció (félelem, agresszió), bonyolultabb agyi folyamatok (tanulás, memória) kialakításában vesz részt, ugyanakkor mint szabályozó központ irányítja például a víz- és táplálékfelvételt is. Korábbi kutatásokban már megfigyelték néhány orexigén peptid denzitásbeli változását éheztetés hatására (NPY, Gal, Leu-enk). Munkánk során célul tűztük ki, hogy egy anorexigén peptid, a CART peptid éhezés hatására bekövetkező denzitásbeli változását nyomon kövessük, valamint hogy megfigyeljük, vajon a nemi hormonok befolyással vannak-e ezen peptid mennyiségbeli változására.

Ivarérett hím, valamint intakt és overiektomizált nőstény patkányokat két csoportra osztottunk: kontroll (hím: n=3; intakt nőstény: n=4; ovariektomizált: n=4) és éhező (hím: n=3; intakt nőstény: n=4; ovariektomizált: n=4). Az éhező állatok az előzetesen felmért napi fogyasztás 60 %-át kapták egy héten keresztül. Az agyak perfúziós fixálást követő eltávolítása után a lateralis septum területéről 60 m-es sorozatmetszeteket készítettünk, melyeken pre-embedding immuncytokémiai módszerrel mutattuk ki a CART jelenlétét. A fénymikroszkópos metszetekről készült digitális fotókat számítógépes denzitometriás módszerrel (Scion Image) értékeltük ki, az eredményeket grafikonon ábrázoltuk, a statisztikai elemzéshez a Kaleidagraph programot, valamint a VassarStat honlap statisztikai programját használtuk.

Eredményeink szerint a hímekben és az intakt nőstényekben egy hetes részleges táplálékmegvonás hatására szignifikánsan lecsökkent a CART-immunpozitív elemek detektálható mennyisége. Az ovariektomizált nem éhező nőstényekben kissé csökkent a CART-tartalmú elemek denzitása, ugyanakkor az éhező csoportban enyhe növekedés volt megfigyelhető. Az ovariektomizált nőstényeknél ez az eredmény abból adódhatott, hogy a petefészkek eltávolítása utáni gyógyulási időszakban jelentős súlytöbbletre tettek szert (az ovariektomia orexigén hatású volt), a felhalmozott tartalék ellensúlyozhatta az egy hetes részleges éheztetés hatását.

A CART peptid éhezés hatására bekövetkező denzitásbeli változása a lateralis septum területén is bizonyítja, hogy a septum lényeges irányító funkciót lát el a táplálékfelvétel szabályozásában, az elsődleges szabályozó központ, a hypothalamus mellett.Előadások listája