Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

A fotodinamikus terápia alkalmazása macskák carcinomájában és sarcomájában
Merész Laura V. évfolyam
Belgyógyászati Tanszék és Klinika
Témavezetők: Dr. Vajdovich Péter, Molnár Péter

Absztrakt:

A fotodinamikus terápia (PDT) egyes daganatok illetve precancerosus állapotok kezelésében elfogadott, és rutinszerűen alkalmazott módszer. Lényege, hogy a szervezetbe fényérzékenyítő (fotoszenzibilizátor) anyagot juttatunk, mely a daganatszövetben feldúsul, míg az egészséges szövetekből viszonylag gyorsan kiürül. A fényérzékenyítő anyag feldúsulásának fázisában a daganatot meghatározott hullámhosszú, látható tartományú fénnyel (650 nm) megvilágítjuk. Ekkor a szövetben lévő oxigén molekulák reaktív oxigén-specieszekké (ROS) alakulnak és nagy mennyiségben való felszabadulásuk révén a daganatos sejtek apoptosisba kerülnek, ill. irreverzibilisen károsodnak, amely a tumor regresszióját okozza.

Kutatásunk célja, hogy kidolgozzuk a fotodinamikus terápia kisállat-gyógyászati klinikai alkalmazásának kereteit elsőként 13 macskán. A macskák között 7 laphámcarcinomás, és 6 sarcomás beteg volt. A carcinámás betegeken a daganatok a fejen, míg a sarcomás betegeken a daganatok a lábvégeken és a törzsön voltak. A kezelések minden állaton azonos módon történtek. Szövettani mintákat vettünk a kezelések előtt, majd azokat követő 1-2. héten. Vérmintákat a kezelés előtt, közvetlenül a kezelés után, valamint 1-2 héttel a kezelések után vettünk.

A betegek átlagos recidívamentes túlélési ideje (RTI) 14,5 ±11,1 hét (medián: 13), teljes túlélési ideje (TTI) 23,8 ± 29,9 (medián: 12) hét volt. A szövettani malignitás foka alapján kis- és nagymalignitású daganatokra osztottuk a betegeket Ez alapján a kismalignitású daganatos betegek RTI-je 16 ± 11 (medián: 16) hét, TTI-je 41,9 ± 31 (medián: 30) hét, a nagymalignitású daganatos betegek RTI-je 1,5 ± 1,2 (medián: 1) hét, TTI-je 2,7 ± 1,2 (medián: 2,5 ) hét volt. A betegeken a PDT-kezeléseket követően gyulladásos reakciók is mutatkoztak. A hematológiai paraméterekben a PDT-kezelések után közvetlenül, míg a biokémiai paraméterekben 1 hét után jelentkeztek változások.

Tapasztalataink alapján a PDT-kezelés mind a carcinomás, mind a sarcomás betegek esetén alkalmazható, és kismalignitású daganatok esetében eredményes.Előadások listája