Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Glutamát transzporterek fény- és elektronmikroszkópos immuncytokémiai azonosítása a patkány lateralis septumában
Mészáros Gabriella V. évfolyam
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Témavezető: Dr. Halasy Katalin

Absztrakt:

A patkány agy lateralis septuma (LS) olyan agyterület, amely, mint indirekt idegi szabályozó központ, befolyásolja a táplálékfelvétel folyamatát. Előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a terület nagyon gazdag orexigén és anorexigén neuropeptidekben, valamint hogy ezek a neuropeptidek szoros kapcsolatot tartanak fenn a lokális neuronhálózat GABAerg, azaz gátló elemeivel. A serkentő aminosav transzmitter-tartalmú, glutamáterg neuronok szintén jelen vannak ezen az agyterületen, és a más területekről ide érkező serkentő bemenetek jó része is ezt az aminosavat használja transzmitterként. A glutamát azonban minden sejtben jelenlevő molekula, mint a metabolikus aminosav raktárak része. Így annak kimutatása, hogy transzmitterként is közreműködik egy neuron életfolyamataiban, nehézségekbe ütközik. A közelmúltban azonosított vesiculáris glutamát transzporterek azonban jó eszköznek bizonyultak erre a célra.

Munkánk során a vesiculáris glutamát transzporter-1 (VGLUT-1) és -2 (VGLUT-2) fény- és elektronmikroszkópos kimutatásával vizsgáltuk patkányban a LS serkentő neuronális elemeinek morfológiai sajátosságait, a szinaptikus terminálisok posztszinaptikus célelemeit, és ez utóbbiak neurokémiai sajátosságait. Módszereink korrelált fény- és elektronmikroszkópos pre-embedding immuncytokémia, posztembedding immuncytokémia, és fluoreszcens kettős jelölések voltak.

Megállapítottuk, hogy mind az 1. és 2. típusú glutamát transzporter jelen van a laterális septum területén. A VGLUT-1-immunreaktív pontszerű festődés jóval nagyobb denzitású, mint a VGLUT-2. Elektronmikroszkópos vizsgálataink szerint a VGLUT-1-pozitív terminálisok túlnyomó része dendrittüskéken, míg a VGLUT-2- pozitív terminálisok más neuronok szómáján létesítenek szinaptikus kapcsolatokat. Megállapítottuk továbbá, hogy mindkét transzporter esetében a célsejtek legalább egy része parvalbumin-immunreaktív, azaz GABAerg gátló elem. A GABAerg posztszinaptikus célelemeket posztembedding immunogold reakcióval is azonosítottuk. Emellett kettős jelölések szerint a VGLUT-2-tartalmú szinaptikus terminálisok a helyi neuronális NO-szintetizáló és NPY-tartalmú neuronokkal is kapcsolatban vannak.

Vizsgálataink a serkentő elemek altípusainak azonosításával hozzájárulnak a lateralis septum neuronhálózatainak minél pontosabb feltérképezéséhez.Előadások listája