Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

A pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzing eri mertens, 1952) Kárpát-medencei állományának genetikai analízise
Nagy Krisztina I. évfolyam
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
Témavezetők: Dr. Korsós Zoltán, Dr. Szekér Krisztina

Absztrakt:

A pannongyík fokozottan védett állat Magyarországon, és mint minden védett fajnak ismernünk kell a genetikai állományát. Amíg a pannongyík élőhelye és aktivitása gyakrabban kutatott téma a biológusok körében, addig a genetikai állománya még ismeretlen terület.

Kutatásunk során elsődleges célunk volt egy módszer kidolgozása, amely alkalmas a pannongyík-populációk összehasonlító genetikai analízisére.

A vizsgálathoz 70db mintát gyűjtöttünk össze Kárpát-medencei és azon túli területekről (Szerbia, Románia, Bulgária).

Munkánk során két módszert próbáltunk ki: az első vizsgálat a mitokondriális citokróm b szekvencia vizsgálatán alapult, míg a másik egy érzékenyebb DNS-ujjlenyomat technika az ISSR (Inter Simple Sequence Repeat).

A mitokondriális cit b vizsgálatba 17 populáció egy-egy mintáját vontuk be, a vizsgálat során nemzetközileg is ismert primereket alkalmaztunk.

Az ISSR-PCR során 17 darab primert szereztünk be, de a nagyfokú idő és anyagi vonzata miatt, a vizsgálatot 3 populációra csökkentve demostráltuk (Sas-hegy, Odvas-hegy, Nagymaros). A területeket földrajzi elhelyezkedésük alapján válaszottuk ki.

A két vizsgálat során eredményt csak az egyiknél kaptunk. A mitokondriális cit b vizsgálat során PCR-terméket nem tudtunk detektálni a PCR-oldatból. Mivel a DNS-izolálás után a kinyert DNS-t gél-elektroforézissel ki tudtuk mutatni, így a hiba a PCR során történhetett. Valószínüleg a primer nem tudott bekötődni a DNS szálhoz.

Az ISSR-vizsgálat során sikerült PCR –terméket kinyernünk, ezt gél-elektroforézissel detektáltuk, majd a gél lefényképeztük és kiértékeltük. A kiértékelt gélképekből jelenlét-hiány mátrixot készítettünk, majd abból SYN-TAX programcsomaggal fenogramot állítottunk fel.

A fenogram világosan megmutatta a Duna elválasztó szerepét a populációk keveredése között.

Kimutattuk az ISSR-PCR működését a pannongyíkra, mely előrevetíti egy nagyobb genetikai vizsgálat lehetőségét. A populációk közötti genetikai különbségek alapján felderíthetők a populációk közötti kapcsolatok és leszármazási útvonalak.Előadások listája