Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Mi a sikeres kisállatpraxis titka? Felmérés az állattartói igényekről és az állatorvosi szolgáltatásokról
Papp Karina Judit IV. évfolyam
Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék
Témavezetők: Dr. Bíró Oszkár, Dr. Fodor Kinga

Absztrakt:

A praxismenedzsment témakörén belül végzett kutatásaink arra irányultak, hogy megismerjük a Magyarországon élő állattartók helyzetét, véleményüket az állatorvosi ellátásról, valamint hozzáállásukat a kisállatpraxishoz, mint szolgáltató tevékenységhez. A piackutatás szabályainak megfelelően történő felmérés internetes (on-line) kérdőívek felhasználásával, anonim, önkéntes válaszadás útján történt, amely során tudatosan törekedtünk arra, hogy a feltett kérdések ne csak az objektíven, hanem a szubjektíven megítélhető dolgokra is kitérjenek. A kiértékelés módszertana kvalitatív (fogyasztói attitűdök, motivációk), és kvantitatív (átlagos és arányok vizsgálata) elemeket is tartalmazott. Az adatok feldolgozása a piackutatás eredményeinek felmérése során használt statisztikai módszerek alkalmazásával történt.

A 814 válaszadó állattartó fele vidéken, egynegyede a fővárosban él (egynegyede nem jelölte meg a lakóhelyét). Túlnyomó többségük (>80%) életében a kedvtelésből tartott háziállatnak kiemelkedő szerepe van, azokat családtagként kezelik (64,2%), ennek megfelelően az állatorvostól a kezelés alkalmával olyan bánásmódot várnak el, mintha valamelyik közeli rokonukat látná el. Állatorvosi rendelőt elsősorban az ott dolgozók jó szakmai hírneve (53,8%), és a rendelő tiszta, ápolt külleme alapján (88,1%) választanak, valamint kiemelkedően fontosnak tartják, hogy az állatorvossal igényük szerint egy előre megbeszélt időpontban, várakozás nélkül tudjanak konzultálni (80,1%), amelyre számukra elsősorban a délutáni, vagy kora esti időpont lenne a legmegfelelőbb (84,6%). A tulajdonosok többsége szakmailag jól képzett (91,6%), alaposan és gyorsan dolgozó (88,7%) állatorvost akar a kedvence mellé, e mellett a kezelések alkalmával az állatorvosi rendelőben szeretné megvásárolni a kezeléshez szükséges gyógyszereket (88,8%), és az állat ellátásához szükséges speciális tápokat is (64%). Kiemelkedően fontosnak tartják (92%) a prevenciót, valamint, hogy a vizitek alkalmával kedvencük alapos vizsgálatára is sor kerüljön (80,1%). E mellett szeretnének folyamatosan tájékoztatást kapni az állatuk betegségével kapcsolatos aktualitásokról (71,2%), valamint a szükségessé vált oltásokról vagy kezelésekről (71,1%) is. A válaszadók közül csak kevesek számára fontos az állatorvosválasztás során az orvos kedvessége (24,3%), a rendelő szépsége és tetszetőssége(3,8%), jó felszereltsége (1,7%) vagy interneten való felelősségsége (1,2%). Önmaguk bevallása szerint az állattartók csak elenyésző hányada esetében (1%) döntő tényező az ár egy-egy kezelés megválasztásánál, többségük számára nem a pénz, hanem az orvos szava a döntő. Ennek ellenére a válaszadók több mint felének (64,8%-a) fontos, vagy nagyon fontos lenne, hogy a kezeléseket követően részletes, pontos és alapos tájékoztatást kapjanak a felmerült költségek jellegéről és eloszlásáról.Előadások listája