Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Magyarországon előforduló szopornyicavírus törzsek genetikai jellemzése
Stina Magnusson V. évfolyam
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék
Témavezető: Dr. Demeter Zoltán

Absztrakt:

A szopornyicavírus (CDV: canine distemper virus) a Paramyxovirus víruscsalád Morbillivirus genusába sorolt, világszerte elterjedt kórokozó, mely kutyákban és sok más fogékony állatfajban súlyos, multiszisztémás, gyakran végzetes kimenetelű fertőzést eredményez. Korábbi genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a vírusevolúció során a CDV törzsek genetikai variabilitását a földrajzi elterjedtség jelentősen befolyásolta. Ennek következtében filogenetikai segítségével hat csoport különböztethető meg: Amerika 1, Amerika 2, Ázsia 1, Ázsia 2, Sarki és Európai. A jelen dolgozat célja a Magyarországon előforduló CDV törzsek genetikai vizsgálata, valamint a jelenlevő genotípusok azonosítása volt. A vizsgálatokat a „hemagglutinin” (H) és „fúziós” (F) gén nukleinsav-szekvenciái alapján végeztük el, melyek korábbi közlemények alapján ideálisak a CDV törzsek között fennálló rokonsági viszonyok megállapítására, elemzésére.

A vizsgálatok során összesen tizenhárom, 2004 és 2006 közötti periódusból származó magyarországi CDV pozitív mintát használtunk fel. A kutyák, melyekből a minták származtak, többnyire ismeretlen klinikai és immunizációs háttérrel rendelkeztek. A vizsgálatok során vizelet-, vér-, orrváladék- és különböző szervmintákat használtunk fel. Egyes minták a Fővárosi Ebrendészeti Telepről származtak, két különböző időszakból: 2005-ből, illetve 2006-ból. A vizsgálatok során egylépéses, reverz-transzkripciót is magába foglaló, polimeráz láncreakció (RT-PCR) alapú eljárást alkalmaztunk. A saját mintáink szekvenciáit a GenBank-ba helyezett CDV szekvenciákkal hasonlítottuk össze, majd filogenetikai vizsgálatnak vetettük alá.

Az újonnan tervezett primer-párokkal végzett reakciók minden esetben kizárólag várt méretű termékeket erősítettek fel. A saját CDV törzseink H és F génjének nukleinsav-szekvencia analízise arra derített fényt, hogy Magyarországon több CDV genotípus van jelen. Hasonló jelenség más amerikai, ázsiai és európai országokban is megfigyelhető. A jelenség lehetséges magyarázatai közül a fogékony állatfajokkal folytatott kereskedést, illetve a vad állatfajok kontrollálatlan, sok esetben országok határát is átlépő mozgását érdemes megemlíteni. Továbbá a genetikai analízis a vizsgált Ebrendészeti Telepen jelenlevő endémiás fertőzöttségre is fényt derített, akárcsak a két vizsgálati időszak között bekövetkezett, látszólag stabil genetikai változásokra, valamint a vad állatfajok vírus-rezervoár szerepére is.Előadások listája