Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Az amoxicillin-klavulánsav kombináció farmakokinetikai vizsgálata brojlercsirkében, valamint csirkéből izolált salmonella, E. coli és pasteurella-törzsek érzékenységének vizsgálata a kombinációra
Tóth István V. évfolyam
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
Témavezető: Dr. Jerzsele Ákos

Absztrakt:

A brojlertartás során felmerülő fertőzések elleni védekezésben fontos szerepe van az antibiotikumok, így a klavulánsavval potenciált amoxicillin szájon át való alkalmazásának is. Az amoxicillin egy szélesített spektrumú aminopenicillin, míg a klavulánsav egy β-laktamáz-gátló vegyület, mely megvédi az amoxicillint a baktériumok által termelt β-laktamáz enzimektől. Kísérleteink során ezen kombináció farmakokinetikai viselkedését vizsgáltuk brojlercsirkében a gyógyszer 12,5 mg/ttkg dózissal való per os és intravénás alkalmazását követően. Vizsgáltuk továbbá a Magyarországon leggyakrabban előforduló baromfipatogén Salmonella enterica, Pasteurella multocida és Escherichia coli törzsek esetében a kombinációval szembeni rezisztencia mértékét. Célunk volt az antibiotikum brojlercsirkében történő terápiás alkalmazásához megalapozott ajánlásokat kidolgozni.

Cross-over vizsgálataink során 12 brojlercsirkét kezeltünk amoxicillin-klavulánsav kombinációval szájon át, illetve intravénásan. A hatóanyagok plazmakoncentrációit RP-HPLC módszerrel, 210 nm-en UV-detektálással határoztuk meg. Az adatokat egy-, illetve többrekeszes farmakokinetikai modellekkel is kielemeztük. A Magyarországon előforduló baromfipatogén baktériumok érzékenységének felmérésére 59 Salmonella, 40 Pasteurella és 69 E. coli törzset vizsgáltunk meg amoxicillinre és az amoxicillin-klavulánsav kombinációra. Az alkalmazott agarhígításos módszerrel az egyes baktériumokra jellemző MIC50 és MIC90 értékeket határoztuk meg.

Intravénás alkalmazás után mindkét hatóanyag megoszlását a szervezetben a legjobban a kétrekeszes-nyitott farmakokinetikai modell szemlélteti. A meghatározott felszívódási, megoszlási és eliminációs felezési idők, a clearence, megoszlási térfogat és MRT értékek szignifikánsan (p<0.05) nagyobbnak bizonyultak klavulánsav esetében, melyből arra következtethetünk, hogy a klavulánsav felszívódása, megoszlása valamivel gyorsabb az amoxicillinnél, kevésbé penetrál a szövetek közé, így hamarabb eliminálódik. Ez a statisztikailag szignifikáns különbség azonban biológiailag nem jelentős, a két hatóanyag diszpozícióját hasonlónak tekinthetjük, mely a hatásmechanizmusból fakadóan tovább erősíti a kombinációs partnerek szinergista hatását.

A MIC90 értékek az amoxicillin-klavulánsav kombinációra Salmonella és Pasteurella spp. esetében 2 μg/ml és E. coli esetében 16 μg/ml voltak amoxicillinre vonatkoztatva. A kombinációra való érzékenységi eredményekben a MIC90 értékek jelentős csökkenését tapasztaltuk az amoxicillin önmagában történő alkalmazásához képest.

A farmakokinetikai paraméterek, valamint az amoxicillin-klavulánsavra vonatkoztatott MIC90-értékek ismeretében terápiás ajánlásokat adtunk a kombináció brojlercsirkében való alkalmazásához a fenti baktériumok okozta infekciókban.Előadások listája