Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

A dopaminerg neurotranszmitter rendszer genetikai polimorfizmusainak hatása heroinfüggőségben
Vereczkei Andrea V. évfolyam
Biológiai Intézet, Ökológiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Barta Csaba, Dr. Kabai Péter

Absztrakt:

A heroinfüggőség komoly társadalmi és közösségi probléma. A komplex betegségek közé tartozik, hiszen kialakulásában genetikai és környezeti faktorok egyaránt szerepet játszanak. Habár korábbi tanulmányok kimutatták, hogy több génnek is szerepe lehet a függőség kialakulásában, ezen géneknek önmagukban kis hatásuk van. A dopaminerg rendszer az agy jutalmazó központjának része, ezért a neurotranszmisszióban részt vevő receptorok génjeit a függőség kandidáns génjeinek tartják. Eset-kontroll vizsgálatunkban hét dopamin-, illetve szerotonin-kapcsolt génnek összesen 16 polimorfizmusát vizsgáltuk 300 heroinfüggő és 500 egészséges kontroll összehasonlításával. A vizsgált polimorfizmusok a dopamin D4-es receptor gén (DRD4) kódoló régiójának (3-as exon VNTR – változó számú egymás után ismétlődő régiók), illetve 5’ régiójának (-521CT, -616CG, -615AG SNP-k - egypontos nukleotid variációk - és a 120 bázispár duplikáció) polimorfizmusai; a dopamin transzporter (DAT) 3’ VNTR és 8-as intron VNTR polimorfizmusai; a szerotonin transzporter (SERT) 5’ régiójának (5-HTTLPR) és a 2-es intronjának (STin2) polimorfizmusai; a katekol-O-metiltranszferáz (COMT) 158 AG SNP polimorfizmusa; a monoamino-oxidáz (MAO-A) 5’ VNTR polimorfizmusa; a butiril-kolinészteráz (BCHE) gén K-variánsa és az 1914 polimorfizmusa, illetve a dopamin D2-es receptor (DRD2) TaqIA, TaqIB és TaqID polimorfizmusai. Ezen három Taq polimorfizmus állt a kutatásom középpontjában. A heroinfüggő betegek mintái a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórházból, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetből, illetve a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrumból származtak. A DNS-ek elemzését a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetében végeztem. Az eredmények szignifikáns kapcsolatot mutattak a DRD2 TaqIA és TaqIB polimorfizmusai illetve a heroinfüggőség között (p<0.05). A heroinfüggő, illetve a kontroll minták közt szignifikánsan eltérő genotípus- és allélgyakoriságok tehát arra engednek következtetni, hogy a vizsgált magyar minták esetében ezen polimorfizmusok hozzájárultak a heroinfüggőség kialakulásához.Előadások listája