Tudományos Diákkör    
 
 
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
» 2008. TDK
Meghívó 2008.
Szekció 1
Szekció 2
Díjak
Díjazottak
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Home » Archívum » 2008. TDK

2008. évi TDK konferencia

Mitokondriális dns kontroll-régió polimorfizmusok vizsgálata hazai tenyész- (Sus scrofa domestica) és vadsertésekben (Sus scrofa)
Konecsni Judit V. évfolyam
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet
Témavezetők: Dr. Egyed Balázs, Dr. Zenke Petra, Dr. Zöldág László

Absztrakt:

Alkalmazott biológiai, állattenyésztési-, állatorvosi vizsgálatok számos területén (pl. élelmiszerkészítmények és állati takarmányok minőségellenőrzése, faj- és fajtanemesítés, védett fajok és fajták tiltott kereskedelme, stb.) a kérdéses biológiai minta (pl. vér, húskészítmény, csont, szőrme) pontos faji eredetének és az egyed azonosíthatóságának megállapítása az egyik legfontosabb feladat. Az ilyen minták sokszor bomlott, degradálódott állapotúak, ezért nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmasak sejtmagi DNS vizsgálatra. Ilyen esetekben a nukleáris DNS-nél nagyságrendekkel nagyobb kópiaszáma miatt a mitokondriális DNS az egyedüli forrás a molekuláris genetikai vizsgálatokhoz. A gerincesek mitokondriális genomjában lokalizált kontroll régió (D-loop) nukleotid szekvenciája nagyfokú polimorfizmusának köszönhetően a génszekvencia különbségek vizsgálatán alapuló molekuláris evolúciós, állattenyésztési és fajtanemesítési kutatások fontos célterülete.

Jelen tanulmányunk célja az volt, hogy hazai házi- és vadsertés állományokból származó vérminták mitokondriális DNS-ének szekvencia-analízisével feltárjuk a faj genetikai variabilitását a kontroll-régió egy szakaszában. A vizsgálatok a következő fajtákra terjedtek ki: magyar lapály-, nagy fehér-, pietrain-, szőke-, vörös- és fecskehasú mangalica, valamint hazai vadsertések. Összesen 40 egyed D-loop szekvenciáját vizsgáltuk, fajtánként (mangalicák esetében szín változatonként) 5-5 egyedét, vadsertésből tízet. A D-loop régió PCR alapú direkt szekvencia-analízise (16441-16680 pozíciók között) a hagyományos Sanger-féle didezoxi szekvenálási eljárással történt.

A vizsgált 239 bp hosszú D-loop szakaszon a magyar lapály- és nagy fehér fajták esetében az ázsiai haplotípusként definiált 16594C, 16601G, 16651C szekvencia-motívum volt kimutatható tízből öt egyedben, míg a pietrain-, mangalica- és vadsertésekben kizárólag európai szekvenciaként meghatározott haplotípusokat igazoltunk. Több mangalica egyedben egy új, csak ebben a fajtában meglévő 16667A polimorfizmust mutattunk ki. Ez felveti egy esetleges mangalica specifikus haplotípus lehetőségét, amelynek meglétét további populációs felmérésekkel lehet majd igazolni.Előadások listája