Tudományos Diákkör    
 
 
Meghívó 2009.
Szekció 1
» Szekció 2
Zsűri 2
Díjak
Díjazottak
Home » Archívum » 2009. TDK » Szekció 2

Biológus szekció

2009. november 25. (szerda) 13:30

Hely: Állatorvos-tudományi Kar
(Budapest, VII. István u. 2.)

Az előadások időtartama 10 perc

Levezető Elnök: Dr. Kis János

Anatómiai és Szövettani Tanszék Múzeum

1. Bernáth Gergely III. évfolyam (Bio-BSc)
Gazdaságilag hasznosított vízterületek hatása a Benta patak halfaunájának parazitáltságára (összefoglaló)
MTA, Állatorvos-tudományi Kutatóintézet, Hal-parazitológia Témacsoport
Témavezetők: Dr. Eszterbauer Edit, Marton Szilvia
2. Endrédi Anett III. évfolyam (Bio-BSc)
A kunsági bükköny (Vicia biennis L.) ex-situ szaporítása (összefoglaló)
SZIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet
Témavezető: Dr. Nagy János
3. Farkas Eszter III. évfolyam (Bio-BSc)
A DMR módszerrel érlelt szőlőben tapasztalható minőségjavulás okainak vizsgálata analitikai módszerekkel (összefoglaló)
Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony
Témavezető: Dr. Györffyné Jahnke Gizella
4. Földes Katalin III. évfolyam (Bio-BSc)
Kutyák cerebellumának mágneses rezonanciás képalkotáson (MRI) alapuló volumetriai elemzése (összefoglaló)
SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai intézet Ökológiai tanszék
Témavezetők: Dr. Garamvölgyi Rita, Dr. Kabai Péter
5. Kudlik Gyöngyi Andrea III. évfolyam (Bio-BSc)
Különböző szervekből izolált egér-mesenchymális őssejtek összehasonlító elemzése (összefoglaló)
Országos Vérellátó Szolgálat, Őssejtbiológiai Labor
Témavezető: Dr. Uher Ferenc
6. Pipoly Ivett Ildikó III. évfolyam (Bio-BSc)
Hogyan befolyásolják a klimatikus tényezők a házi verebek (Passer domesticus) fiókaetetési viselkedését? (összefoglaló)
SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet, Ökológia Tanszék; Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, AKLI, Limnológia Intézeti Tanszék
Témavezető: Dr. Liker András
7. Winkler Zsuzsanna III. évfolyam (Bio-BSc)
Neuroendokrin és magatartási eltérések fraktalkin- receptor (CX3CR1) hiányos egereken (összefoglaló)
SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék
Témavezetők: Dr. Kovács Krisztina, Dr. Halasy Katalin

A dolgozatok megtekinthetők az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában