Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A szállítási idő és különböző mélyhűtési módszerek hatása kutya mellékhere eredetű spermiumok minőségére
Obst Lina VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Somosköi Bence, Török Dóra

Absztrakt:

Az elmúlt években drasztikusan csökkenő biológiai sokféleség új kihívásokkal szembesít. A genetikai anyag hagyományos in vitro konzerválási módszerei mellett szükség van olyan protokollok kialakítására, amely alkalmas veszélyeztetett fajok hím egyedeinek, illetve genetikailag kiemelkedő hímek szaporító anyagának mélyhűtésére. Az epididimális spermiumok tárolása alkalmas módszer e cél elérésére, azonban a minta szállításának ideje és a fagyasztási technika kulcsfontosságú tényezők, amelyek befolyásolják a sikerességet.

Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a kutya mellékhere spermiumok fagyasztási utáni minőségét izolálás után, illetve 24 órás 4°C-on történő tárolás után. A mélyhűtéshez két különböző módszert alkalmaztunk (ultrarapid mélyhűtés [UR] és vitrifikáció [VF]).

A spermiumokat keverék kanok (N=10) mellékheréinek farki részéből nyertük ki, kasztrálást követően azonnal, illetve 24 órás hűtve tárolást követően, majd UR és VF módszerekkel mélyhűtöttük. A vizsgált paraméterek a következők voltak: total (TM) és progresszív motilitás (PM), normál morfológiai arány, akroszóma hibák aránya, levált fejek aránya, farokhibák aránya és proAKAP4-koncentráció.

A TM tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget az UR és a friss csoport között. A PM tekintetében nem volt szignifikáns különbség az UR 24 órás csoport és a friss csoportok között (Friss 0 óra és Friss 24 óra), de az UR 0 órás csoportban szignifikánsan alacsonyabb PM-t mértünk, mint a friss 0 órás és 24 órás csoportban. A VF csoportokban szignifikánsan alacsonyabb TM és PM értékeket kaptunk mind a friss, mind az UR csoportokhoz képest. Ami a morfológiai elemzést illeti, a 24 órás hűtve tárolás egyik mélyhűtési módszer esetében sem volt hatással az általunk vizsgált morfológiai paraméterekre (p=0,1). Ezzel szemben a mélyhűtésnek szignifikáns hatása volt (p<0,0001) a normális morfológiájú sejtek arányára. A normál morfológiájú sejtek aránya szignifikánsan alacsonyabb volt az UR csoportban és a VF csoportban is a friss mintákhoz képest. A mélyhűtés szignifikáns hatását figyeltük meg az akroszóma hibák esetében is (p=0,0137). Az UR (p=0,04) és a VF (p=0,01) csoportban az akroszóma hibát mutató spermiumok aránya szignifikánsan magasabb volt a friss mintákhoz képest. A levált fej és farok defektusok esetében a hűtve tárolás mellett a fagyasztási módszernek sem volt hatása. A proAKAP4 szintjét vizsgálva a friss és a VF csoportban magasabb koncentrációt találtunk, mint az UR csoportban.

Vizsgálatunk alapján elmondható, hogy a TM értéket nem befolyásolta a 24 órás inkubáció. A progresszív motilis sejtek aránya nem csökkent szignifikánsan a fagyasztás előtt 24 órán át inkubált csoportban a frissen fagyasztott mintákhoz képest. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a frissen elhullott egyedek esetében ajánlott a herék (illetve velük együt a mellékherék) 24 órás, 4 °C-on történő tárolása a jobb motilitás megőrzése érdekében.Előadások listája