Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Hazai természetes vizek vízi penész (Oomycota) fertőzöttségének vizsgálata, annak állategészségügyi és ökológiai jelentősége
Renkó Evelin Julianna V. évfolyam
HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet, Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Eszterbauer Edit, Dr. Tenk Miklós

Absztrakt:

A vízi penészek az oomikóták vagy petespórás gombák (Oomycota) közé tartozó, gombaszerű fonalas organizmusok, amelyek között szaprotrófok, valamint növényi és állati kórokozó fajok is megtalálhatók. A halakon főleg másodlagos fertőzésként, immunhiányos állapotban okoznak betegséget. A vízben élő oomikóták legjelentősebb halpatogén képviselői a Saprolegniales rendbe tartoznak, mint pl. a Saprolegnia parasitica, amely a halak, kétéltűek és rákfélék minden fejlődési szakaszát képes megfertőzni és elpusztítani. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a vízben élő szaprotróf, illetve növénypatogén oomikótákról sem, amelyek – mint az utóbbi néhány évben kiderült – esetenként képesek megfertőzni a halakat. Jelen tanulmány célja a magyarországi természetes vizekben megtalálható vízi penészek előfordulásának és diverzitásának vizsgálata volt.

A hazai természetes vizekből, 63 mintavételi helyről összegyűjtött víz vagy halról vett bőrkenet mintákból, a vízi penész fajokat antibiotikumot tartalmazó táptalajon izoláltuk. Az izolátumokból DNS-t tártunk fel, gomba-specifikus ITS-rDNS PCR-t, majd DNS szekvenálást végeztünk. Az izolátumok faj szintű azonosítása DNS szekvencia alapján történt. A fajok filogenetikai rokonságát maximum likelihood módszerrel vizsgáltuk. A 138 mintából 88 esetben volt sikeres az izolálás, amelyből 61 esetben tudtunk vízi penész fajt kimutatni.

Az izolátumokból 11 különböző vízi penész fajt azonosítottunk. 12 db halmintából az ikrakárosító Saprolegnia australis-on és Saprolegnia ferax-on kívül, az ismert halpatogén Saprolegnia delica-t és Saprolegnia parasitica-t is kimutattuk. A 41 vízi penészre pozitív vízmintából 3 Pythium fajt, 1 Achlya, és 6 Saprolegnia fajt azonosítottunk. Ezek közül két új Pythium és Saprolegnia fajt is sikerült kimutatnunk a patogén fajok mellett. A két leggyakoribb faj az S. ferax és az S. parasitica volt.

A hazai természetes vizekben előforduló vízi penészekről ez az első felmérő vizsgálat. A kimutatott vízi penészek veszélyt jelenthetnek mind a természetes vizeinkben élő halpopulációkra, mind a folyókkal, patakokkal összeköttetésben álló gazdaságok hal állományára. Ezért a kutatás ökológiai és állategészségügyi jelentőséggel is bír. Újabb mintavételi területek bevonásával további vizsgálatokat tervezünk, hogy teljes képet kapjunk a Magyarország természetes vizeiben megtalálható vízi penészek faji összetételéről és genetikai diverzitásáról.Előadások listája