Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Rehabilitációs programok lehetőségeinek felmérése agresszív kutyák számára: összehasonlító tanulmány az Egyesült Államokról és Norvégiáról
Mørk Nora Elizabeth VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Kiss Annamaria

Absztrakt:

A TDK dolgozat egy összehasonlító kérdőíves elemzést mutat be az agresszív kutyák lehetséges rehabilitációs programjairól az Egyesült Államokban és Norvégiában. Vizsgálatra kerültek a legfontosabb szempontok, mint a speciális rehabilitációs módszerek, a pszichoaktív szerek használata, valamint a kutyák előélete. A tanulmány online kérdőívből nyert kutatási adatokon alapul, mely különféle közösségi média platformokon került kiküldésre. Olyan személyek kerültek fókuszba, akiknek volt már személyes élménye agresszív kutya rehabilitációjával, tartásával kapcsolatban .

Az agresszív kutyák rehabilitációja összetett és folyamatos kihívást jelent. A TDK elsődleges célja, hogy azonosítsa a hasonlóságokat és a különbségeket az Egyesült Államok és Norvégia területén az agresszív kutyák rehabilitációjával kapcsolatos megközelítésekben. 25 kérdésen keresztül összesen 60 norvég és 32 amerikai válaszadó vett részt, értékes betekintést nyújtva saját gyakorlatukba.

Az összehasonlító tanulmány eredményei számos jelentős mintát és különbséget mutattak a két ország között. Nevezetesen az Egyesült Államokban a rehabilitációs programok gyakrabban számoltak be gyógyszeres beavatkozásokról az agresszió kezelésére, míg Norvégia inkább olyan – nem gyógyszeres – módszerekre támaszkodott, mint a viselkedésmódosító tréning.

A kutyák előéletét illetően megállapításaim szerint az Egyesült Államokban elsősorban menhelyről fogadják be a kutyákat, míg Norvégiában a legelterjedtebb a kutyák tenyésztőktől való beszerzése. Ez a különbség a kóbor kutyapopulációk, a tenyésztési gyakorlatok és a kulturális attitűdök eltéréseiből adódhat. A dolgozatban végzett elemzés azonban az agresszió megjelenésének mintáján hasonló korú és fajtájú kutyák előfordulását tárja fel, függetlenül a beszerzés helyétől.

A tanulmány a képzési módszereket is vizsgálta, különböző megközelítéseket mutatva be. Az Egyesült Államokban a kutyatulajdonosok gyakrabban alkalmaztak averzív technikákat és eszközöket rehabilitációs programjaik során, míg Norvégia a pozitív megerősítő módszereket részesítette előnyben. Ezek a különbségek a jogszabályi különbségekből adódhatnak.

A tanulmányból kiderül, mennyire hangsúlyos ezen terület felmérésének fontossága, hiszen lényeges eredmények tárultak fel az agresszív kutyák rehabilitációs programjainak kidolgozásával és értékelésével kapcsolatban. Az eredmények betekintést nyújtanak abba, hogy a rehabilitációs programok hogyan növelhetik hatékonyságukat pszichoaktív szerek beépítésével, a viselkedésmódosító tréning megfelelő formáinak alkalmazásával, valamint a leendő kutyatulajdonosok oktatásával a jó hírű kutyatenyésztők felismerésében, a hatékony kutyakiképzési technikákban és a szakmai segítség forrásaiban. További kutatások utat mutathatnak az agresszív kutyák standardizált, univerzális rehabilitációs programjának kidolgozásában, elősegítve a hatékonyabb és humánusabb rehabilitációs gyakorlatokat, amelyek a kutyák és embertársaik számára egyaránt előnyösek.Előadások listája