Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Szarvasfélék genetikai ivarazonosítása izotermális amplifikációval
Bujtor Zsófia Krisztina V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Zenke Petra Zsuzsanna

Absztrakt:

A tenyésztett- és vadonélő állatfajok ivarának, illetve ivararányának ismerete központi szerepet játszik (vad)gazdálkodási és konzervációbiológiai szempontból is, ezért intenzíven kutatott terület. Magyarország agancsos fajainál, a dámszarvasnál, gímszarvasnál és európai őznél szintén nagy jelentőséggel bír az állományok optimális ivararányának fenntartása, ezért az adott vadászati idényben csak meghatározott számú, fajú és ivarú állat kilövése engedélyezett. Azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor az előírt feltételek nem teljesülnek, ezek illegális elejtésnek minősülnek. A vadfeldolgozó üzemek hűtőházában leadott, külső jegyeik alapján ivarra már nem azonosítható zsigerelt tetemeknél genetikai vizsgálattal meghatározható az állat ivara, ez adott esetben kimutathatja az illegális elejtést, amely orvvadászatnak minősül.

Kutatásunk célja egy olyan genetikai módszer kidolgozása volt, amely lehetővé teszi a három hazai szarvasféléből származó szövetminták egyszerű, gyors és akár a helyszínen történő DNS-alapú ivarazonosítását. Vizsgálataink alapjául a hurok által közvetített izotermikus sokszorosítási (Loop-mediated isothermal AMPlification, LAMP) módszert választottuk, mivel ezzel a technikával minimális laborműszer és eszköz segítségével is megvalósítható a releváns DNS markerek rövid időn belüli sokszorosítása és kimutatása költséghatékony módon.

Kutatásunk során a három szarvasfélére univerzálisan használható, az Amelogenin X és SRY gének konzervált szakaszaira tervezett LAMP-primereket először ismert fajú és ivarú kontroll DNS-mintákon teszteltük. A reakciók eredményeit interkaláló festék utólagos hozzáadásával történő kimutatással ellenőriztük, majd a reakcióelegy összetételét és idejét optimalizáltuk. A terepen történő ivarellenőrzés egyszerűsített megvalósításához kidolgoztuk a direkt sokszorosítás módszerét NaOH oldatban előkészített húsmintákra. A módszerrel a vártnak megfelelően a nőstény és a hím mintákból is kimutatható volt az Amelogenin X génszakasz, amíg a hím specifikus SRY génszakasz igazolását célzó reakció a hím eredetű mintáknál adott pozitív eredményt.

Kifejlesztett módszerünk a validálási lépések után alkalmas lehet a gímszarvas, dámszarvas és európai őz eredetű minták rövid idő alatt megvalósítható ivarmeghatározására, az esetleges illegális vadászati tevékenységek mértékének kimutatására, hozzájárulva így a vadászat tisztaságának megőrzéséhez.Előadások listája