Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Hazai galamb állományokból izolált Escherichia coli baktériumtörzsek ECOFF (Epidemiological cut-off value) értékének meghatározása
Pincés Tamara V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
Témavezető: Dr. Kerek Ádám

Absztrakt:

Az antimikrobiális rezisztencia 21. században betöltött jelentősége az Egy Egészség tükrében a rendszeres antimikrobiális vizsgálatok végzésének létjogosultságát támasztja alá, különösen igaz ez, a baromfiágazat egyes területein. A galambok olyan minor élelmiszertermelő állatok, amelyek szerepe sokszor alábecsült, holott nagy távolságok megtételével jelentős mértékben hozzájárulhatnak a rezisztencia terjesztéséhez.

Kutatásunk során célul tűztük ki, hogy hazai galambállományokból izolált, országos szinten gyűjtött Escherichia coli törzseknek az állat- és közegészségügyi szempontból fontos hatóanyagokra meghatározzuk a minimális gátló koncentráció (MIC) értékét, ezáltal a törzsek érzékenységét. Ezt követően epidemiológiai töréspontot (ECOFF) határoztunk meg azokra a hatóanyagokra, ahol az adatok bimodális megoszlása ezt lehetővé tette.

Összesen 134 galambból izolált Escherichia coli törzset vizsgáltunk és 2010 MIC-értéket határoztunk meg. Amoxicillin esetén 82,8%-os rezisztenciát figyeltünk meg, amoxicillin-klavulánsav hatóanyagra azonban már csak 55,2%-os volt a rezisztencia mértéke, ami alátámasztja az Escherichia coli törzsekre igen gyakran jellemző β-laktamáz termelő törzsek jelenlétét. Előbbi hatóanyagra 64 µg/ml, utóbbira 128 µg/ml ECOFF-értéket állapítottunk meg. Ceftriaxon esetén szintén nagymértékű rezisztenciát tapasztaltunk (43,3%), a 0,125 µg/ml ECOFF-érték viszont megegyezett a European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) által megállapított törésponttal. Imipenem esetén a törzseknek csupán 7,5%-a volt rezisztens, viszont 2 µg/ml ECOFF-értéket határoztunk meg. Neomicin esetén a 91,8%-os rezisztencia igen nagy, az ECOFF-érték 256 µg/ml volt, amely eredményeink az aminoglikozidok állatgyógyászatban történő több évtizedes túlhasználatát támasztják alá. Spektinomicin esetén 44,8%-os, doxiciklin esetén pedig 65,7%-os rezisztenciát állapítottunk meg. A kritikusan fontos hatóanyagok közül enrofloxacinra 21,6%-os rezisztenciát mutattunk ki, a meghatározott ECOFF-érték viszont igen nagy, 32 µg/ml volt. Kolisztin esetén a megfigyelt rezisztencia 11,2%-os volt, az ECOFF-értékünk a nemzetközileg tapasztalt értékhez közeli, 4 µg/ml volt. Potenciált szulfonamidra viszont 100%-os rezisztenciát tapasztaltunk, ami viszont sokkal rosszabb helyzetképet mutat, más országokhoz képest.

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményeink alátámasztják a galambok körében rendszeresen végzett felmérések létjogosultságát. Számos esetben a szakirodalomban leírt eredményekhez hasonló értékeket kaptunk, az eltérések az eltérő antibiotikum felhasználással magyarázhatók.Előadások listája