Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A cathelicidin-2 immunmodulátor hatásának vizsgálata csirke eredetű bélhámsejt explantokon
Hanyecz Viktória IV. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Élettani és Biokémiai Tanszék
Témavezető: Dr. Papp-Sebők Csilla

Absztrakt:

Napjaink egyik meghatározó problémája az antimikrobiális rezisztencia, a multirezisztens kórokozók ugyanis nagy veszélyt jelentenek mind a humán-, mind az állategészségügyben. Számos kezdeményezés irányul az antibiotikum-felhasználás visszaszorítására az állatgyógyászatban, azonban ez nem elegendő a probléma orvoslásához, különféle antibiotikum-alternatívák kutatása, fejlesztése is elengedhetetlen a hosszútávú megoldáshoz. E kutatások egyik lehetséges iránya az antimikrobiális peptidek (AMP-k) vizsgálata. Az AMP-k olyan oligopeptidek, melyek közvetlenül, vagy az immunrendszerre kifejtett hatásuk segítségével képesek elpusztítani a mikróbákat. Jelen kutatómunka során egy természetes AMP, a csirke cathelicidin-2 (Cath-2) hatását vizsgáltuk csirke eredetű bélhám explant modellen.

A vizsgálatok során Staphylococcus aureus eredetű lipoteikólsavval (LTA-val) gyulladást váltottunk ki a brojlercsirke vékonybélből frissen izolált explantokon, melyeket 5, 10 és 25 nmol/ml koncentrációkban Cath-2-vel kezeltünk. Ezt követően CCK-8 teszt segítségével mértük a metabolikus aktivitásukat, és az extracelluláris laktát-dehidrogenáz (LDH) aktivitásának meghatározásával következtettünk a sejtek membránjának épségére. Luminex módszer felhasználásával megállapítottuk a pro-inflammatorikus hatású interferon gamma (INF-γ) és az anti-inflammatorikus hatású interleukin-10 (IL-10) koncentrációjának változását, valamint a gyulladás mértékének feltérképezése céljából ezen citokinek arányát is figyelembe vettük.

A mérések alapján megállapítottuk, hogy a Cath-2 nem változtatta meg az általunk izolált explantok metabolikus aktivitását és membránjának épségét. Ezen kívül kimutattuk, hogy az LTA-val kezelt csoportokban szignifikánsan emelkedett az INF-γ koncentrációja az LTA-mentes kontrollcsoporthoz viszonyítva, azonban a Cath-2 nem okozott csökkentést az LTA-val kezelt csoportokhoz képest. Az IL-10 koncentrációja az LTA-mentes kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan csökkent az LTA, illetve az LTA és 5 nmol/ml, valamint 10 nmol/ml Cath-2 tartalmú kezelés hatására. Mindemellett az LTA és 25 nmol/ml Cath-2 tartalmú kezelés szignifikánsan növelte az IL-10 koncentrációját a csak LTA-val kezelt csoporthoz képest. Az INF-γ és IL-10 koncentrációjának arányának vizsgálatából azt állapíthattuk meg, hogy valamennyi LTA tartalmú kezelés szignifikánsan növelte az arányszámot az LTA-mentes kontrollcsoporthoz képest, viszont az egyidejűleg adott Cath-2 25 nmol/ml koncentrációban szignifikánsan csökkentette ezt az értéket a csak LTA tartalmú kezeléshez képest.

A vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy az általunk vizsgált AMP jelentős immunmodulátor hatással rendelkezik, ugyanis képes volt az LTA IL-10 csökkentő hatását ellensúlyozni, valamint az IFN- γ/IL-10 arányból látható, hogy az LTA által kifejtett gyulladást sikeresen mérsékelte. Mindezek alapján a csirke cathelicidin-2 alkalmas jelöltnek tekinthető különféle bakteriális eredetű betegségek káros hatásainak mérséklésére.Előadások listája