Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Az állatkísérletek megítélésének változása az állatorvostan hallgatók és lakosság körében
Tőkés Regina VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezetők: Dr. Korsós Gabriella, Dr. Fodor Kinga

Absztrakt:

Habár kutatók folyamatosan dolgoznak alternatív módszerek kifejlesztésén, 2020-as adatok alapján kísérletek végzésére több, mint 8,6 millió állat felhasználására volt szükség az Európai Unióban. Ez a tevékenység azonban széles körben elítélt a lakosság körében.

Kutatásunk célja, hogy igazoljuk a feltevésünket, mely szerint az információhiány az egyik fő oka az állatkísérletek negatív megítélésének. Így, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy az emberek megbízható forrásból tájékozódjanak a témában, akkor az pozitív irányba fogja változtatni a véleményüket.

Ennek érdekében kérdőívet készítettünk, melyet a válaszolók interneten, elektronikusan tölthettek ki. A válaszokat három kategóriába soroltuk a kitöltők személye alapján: lakosság, elsőéves és felsőbbéves állatorvostan hallgatók. Összesen 248 válasz érkezett.

Feltételezésünk, mely szerint főként a média és a közösségi oldalak szolgáltak fő tájékozódási forrásként, (a hallgatók kivételével) beigazolódott. A lakosság közül 76 fő (66,1%) jelölte meg a médiát, 47 fő (40,9%) pedig a közösségi oldalakat. A kitöltők tudását is szerettük volna felmérni, hogy megtudjuk, mennyire tájékozottak a témában. A lakosság és az elsőévesek hasonló eredményt értek el. Az elvégzett regresszió analízis alapján elmondható, hogy az oktatásban előrébb járó hallgatók szignifikánsan mélyebb tudással rendelkeznek a másik két csoporthoz képest. Szerettük volna megtudni mi a véleményük a témáról, így megkérdeztük, hogy mi jut eszükbe arról a szóról, hogy állatkísérlet. Eredményeink alapján a felsőbbévesek szignifikánsabban jobb véleménnyel vannak az állatkísérletekről és az azokat végző kutatókról. Egyes kísérletek elvégzésének fontosságával kapcsolatban is változnak a vélemények. Kíváncsiak voltunk élnének-e a lehetőséggel, ha rendelkezésükre állna egy olyan felület, ahol hiteles információkat tudnának szerezni a témával kapcsolatban. A lakosság 83,5%-a, a hallgatók 90,4% jelezte, hogy szívesen tájékozódna a továbbiakban.

Eredményeink alapján elmondható, hogy valóban javul az állatkísérletekkel kapcsolatos kérdések megítélése azok körében, akik lehetőséget kaptak a tájékozódásra. Ezért mindenképpen hasznos lenne ezt a lehetőséget a laikus érdeklődők számára is biztosítani, ezáltal elősegítve a tévhitek eloszlatását, és az állatkísérletek végzését övező ellenszenvnek a leküzdését.Előadások listája