Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A veleszületett immunválasz manipulálása vírus RNS-sel és DNS-sel
Commins Katie Teresa VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Lőrincz Márta, Gulyás Dominik Ádám

Absztrakt:

Az immun-onkoterápia napjainkban a daganatok innovatív kezelésévé válik.

A daganatspecifikus ellenanyagok terápiás potenciáljának kiaknázása mellett az immunrendszer celluláris effektor mechanizmusai bizonyulnak a legfontosabb irányvonalnak. A nukleinsav-oltások alkalmazása az utóbbi formában kíván beavatkozni.

Az in fluenzavírus negatív, egyszálú RNS-e és az egyszálú, hajtűvégű parvovírus DNS a kórokozóval összefüggő molekuláris mintázatként (PAMP-ként) működnek, melyek a szervezet toll-like receptoraihoz (TLR-ek) is kapcsolódnak. A veleszületett immunitás indul be, miközben közvetetten az adaptív immunrendszert is stimulálja a kezelés, így felbecsülhetetlen daganatellenes védelmet nyújt. Az influenzavírus RNS a retinsavval indukálható gén I (RIG-I) aktiválását is eredményezi, míg a parvovírus hajtűje aktiválja a nukleotidkötő oligomerizációs domén receptorokat, a NOD-szerű receptorokat (NRLS). A RIG-I és az NRLS aktivációja – bár különböző formákban – gátolja a daganatok kialakulását.

Kísérletünkben ezen a két vírus nukleinsavának a daganatokra kifejtett hatását vizsgáltuk. Veseadenokarcinómát BALB/C egerek bőre alá implantáltunk, majd intratumorális vakcinakezelést alkalmaztunk az állatokon. Az 1. csoport tisztított influenza RNS-t és anti-OX40 adjuvánst, a 2 csoport egyedei tisztított parvovírus DNS-t és az anti-OX40 adjuvánst kapott kezelésként. Az egereket naponta ellenőriztük a túlélési idő mediánjának és az átlagos primer tumor időbeni változásának követése céljából. Vért is vettünk citokinszintek vizsgálta meghatározása miatt. A primer daganat metasztázisait szövettani vizsgálatokkal követtük. Az eredményeinket kezeletlen daganatos (kontroll) egerek csoportjával (3. csoport) hasonlítottuk össze.

Eredményeink szerint az 1. csoport lényegesen ígéretesebb volt, mint a 2. csoport. Az influenzavírus RNS-sel kezelt csoport szignifikánsan magasabb medián túlélési időt ért el, mint a másik két csoport, és a tumoraméretei is lényegesen kisebbek voltak. Ugyan mindhárom csoporban ki lehetett mutatni tüdőmetasztázisokat, de a legalacsonyabb előfordulási arányt az 1. csoportban észleltük. A citokinszintek jelentős változását nem tapasztaltuk a három csoportot összehasonlítva.

A keletkezett adatok alapján megállapíthatjuk, hogy kezeléseink a jövőbeli kutatásokhoz hatékony alapot adnak. Az összetétel- és a kezelési gyakoriság módosításával lehetséges az eddig elért eredmények javítása.Előadások listája