Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Magyar és külföldi állatorvostan hallgatók kiégésének összehasonlító vizsgálata
Körtvélyesi Boglárka IV. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Fodor Kinga

Absztrakt:

Tudományos diákköri munkám keretében bekapcsolódva egy, Dr. Fodor Kinga által vezetett kutatásba, a budapesti Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak mentálhigiénés egészségügyi állapotát vizsgáltam meg új szemszögből. Az kérdőíves felmérésen alapuló vizsgálat során összevetettem a magyar és az angol évfolyamon hallgatók által adott válaszokat.

A kérdőív 81 kérdése központjában az állatorvostan hallgatók kiégése áll, a kérdések segítségével, melyet a Maslach Kiégés Leltár hallgatói változata alapján állítottak össze, felmértük többek között az egyetemhez fűződő érzelmeket, a szenvedélybetegségek meglétét, a mentális betegségek előfordulását, illetve az alapszükségletek kielégítésének mértékét.

Az eredmények szöveg-szöveg közötti összefüggéseinek kiderítéséhez Cramer-féle együtthatót számoltunk és Khí-négyzet próbát alkalmaztunk.

Az eredményekből kiderült, hogy az állatorvostan hallgatók határozottan érintettek a kiégés szindróma tekintetében. A feltevés, miszerint az évfolyamok előrehaladtával a tünetek súlyosbodnak beigazolódott a kérdésekre kapott válaszok alapján. Mivel az angol és magyar évfolyamon tanulók között a legtöbb kérdésnél nem jellemző nagy eltérés, feltételezhető, hogy a származás kevésbé befolyásolja a kiégés mértékét, ehelyett inkább a választott szakmától vagy a megtanulandó tananyag mennyiségétől és nehézségétől függ. A kutatásból egyértelműen látszik, hogy mind a magyar, mind az angol évfolyamon hallgatók nagy arányban küzdenek komoly alvásproblémákkal és fizikai, lelki terhekkel. A válaszokból továbbá kiderül, hogy a hallgatóknak saját bevallásuk szerint is szükségük van mentális segítségnyújtásra, lelki támogatásra.

Összességében kijelenthető, hogy az állatorvosi szakmát választók körében már a tanulmányok során is jelenlévő probléma a kiégés szindróma. Az eredmények alapján egyértelmű, hogy szükséges nem csak opcionális, hanem akár tananyagba iktatott mentálhigiénés segítség, hogy a felmerülő problémák és tünetek leküzdésében a leendő állatorcosok megkapják a megfelelő segítséget. Ugyanennyire fontos, hogy a prevencióra is nagyobb hangsúly legyen fektetve.Előadások listája