Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Toxicitás és expresszió mértékének vizsgálata zebradánió transzgenezis során QF2 és Tol2 rendszerekben
Mihályi Vivien VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezetők: Dr. Korsós Gabriella, Dr. Enyedi Balázs

Absztrakt:

A zebradánió (Danio rerio) laborállatként való tudományos felhasználása rendkívül széleskörű. Jelen tanulmányban vizsgált, transzgenikus vonalakat többek között gyulladásos folyamatok modellezésére alkalmazzák.

A kísérlet azzal a céllal készült, hogy bemutassuk a transzgenezis során használt QF2, valamint Tol2 rendszerek esetében a halakra gyakorolt toxicitás, illetve expresszió mértékét.

Munkám során AB (vad típusú) és Casper (pigmenthiányos mutáció) halak keresztezéséből származó, egysejtes stádiumban levő ikrák injektálásával hoztam létre a transzgenikus halvonalakat. Dolgozatomban három QF2 és három Tol2 rendszerben injektált plazmid hatása kerül bemutatásra. Ezek közül kettő a Krt4 és ITGA11 promóterek használatával szövetspecifikusan, epithelialis, valamint mesenchymalis sejtekben fejeződik ki, míg a harmadik rendszer egy ubiquitin promóter segítségével általánosan, valamennyi szövetben expresszálódik.

A toxicitás vizsgálata során a halak túlélését monitoroztuk, és túlélési görbén ábrázoltuk. Az ubiquitin promótert kódoló plazmidok sikeres injektálását követően valamennyi szövetben történik expresszió, így elsősorban ezeknél volt várható toxikusságot jelző szignifikáns különbség, mely a QF2 rendszer esetén igazolódott is. A többi esetben nem tért el jelentősen a transzgenikus állatok túlélése a kontroll csoportokhoz viszonyítva.

Az expresszivitás mértéke spinning-disc konfokális mikroszkóp segítségével készített felvételeken kerül bemutatásra. A felvételeken kimutatható, hogy a QF2 rendszer expressziója jelentősebb a Tol2 rendszeréhez képest.

Összességében az a következtetés vonható le, hogy amíg a QF2 rendszer erősebb expressziót, de jelentősebb toxicitást is eredményezett, addig a Tol2 rendszer alacsonyabb szintű expresszió mellett, kevésbé bizonyult toxikusnak. Az eredmények fényében érdemes mérlegelni, hogy egy adott kutatásban várunk-e olyan prominens változást, vagy dolgozunk-e olyan erős expressziójú szenzorral, amely kimutatható Tol2 rendszer alkalmazása mellett is, vagy szükségessé válik-e a jóval toxikusabb QF2 rendszer használata.Előadások listája