Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A p53-as géncsalád expresszójának mérése cink-oxid inhaláció után
Michelberger, Vincent V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezető: Szücs-Somlyó Éva

Absztrakt:

A p53 géncsalád kulcsfontosságú szerepet tölt be a tumorok kialakulásának megelőzésében azáltal, hogy elősegíti a DNS-javító mechanizmusok működését vagy helyrehozhatatlan károsodás esetén apoptózist indukál. DNS-károsodás endogén- és exogén okból is létrejöhet, többek között különböző fém-oxidok belélegzésének következtében kialakuló oxidatív stressz miatt. Főként a cink-oxid hosszabbtávú, szubtoxikus koncentrációjú inhalációja előidézhet egy speciális tünetegyüttest, melyet fémfüst-láznak (MFF) vagy öntőláznak neveznek. A fémfüst-láz foglalkozási betegség, mely elsősorban a hegesztőket és a fémipari dolgozókat érinti és krónikus asztmához is vezethet.

Munkánk célja az volt, hogy egérmodellen szubtoxikus koncentrációjú cink-oxid belélegzésének hatására öntőlázat váltsunk ki, illetve vizsgáljuk a tünetegyüttes patomechanizmusát és a p53-as rendszernek az abban betöltött szerepét. A p53-géncsaládon belül több, tumorszuppresszióval összefüggő gén expresszióját mértük realtime PCR segítségével tüdő- és mediastinális nyirokcsomó mintákon.

Kísérleteinkben egyidőben 4 Balb-C egeret ZnO-füstnek tettünk ki 3 egymást követő napon keresztül napi 4 óra időtartamban. Az állatokból a szövetmintákat 3 és 12 órával a kezelést követően vettük.

Eredményeinkben a kezelés befejezése utáni 12 órás mintavételi időpontban több p53-családba tartozó gén, úgymint az Atm, Brca1&2, Chek1&2, Ccnb1 és E2f1 fokozott génexpressziós szintjét mutattuk ki. Kiemelendő, hogy az említett gének expressziója a 3 órás mintákban kontrolszinten mozgott.

Kísérletünk segítséget nyújthat a fémfüst-láz kialakulásához vezető korai sejtfolyamatok megértéséhez. Az említett gének döntő szerepet játszanak a DNS-javításban, a sejtciklus szabályozásában és a sejtproliferációban, beleértve a mitózis és az apoptózis folyamatát is. Vizsgálataink megerősítették a cink-oxid belélegzése által egerekben okozott lehetséges szimpla- és kettősszálú DNS-károsodást, ami bizonyítékot szolgáltathat a betegség kialakulását az oxidatív stresszel magyarázó elméletre és a további immunreakciókra is. Tudomásunk szerint elsőként vizsgáltuk a p53 géncsaládot az öntőlázzal összefüggésben. Az MFF patomechanizmusának tanulmányozása során eredményeink a korábbi vizsgálatokhoz képest átfogóbb megismerést tesznek lehetővé, azonban a teljes folyamat feltárásához további kutatásokra van szükség.Előadások listája