Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Teknősök herpesz- és adenovírusainak kimutatása és genetikai összehasonlító vizsgálata
Berta Péter Patrik VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Papp Tibor, Dr. Marosi András

Absztrakt:

A teknősök vírusainak vizsgálata még mindig marginális területnek számít. A védett fajokat is gyakran tizedelő herpeszvírusok e rend fajainak legfontosabb kórokozói, s mellettük adenovírusok is számos kórképben felbukkantak. A leírt vírusok mindössze kis százalékában határozták meg azok teljes genom szekvenciáját; a több mint tucatnyi adenovírus-kimutatás esetében például még egyszer sem. Ennek dacára mégis lehetséges volt új nemzetséget létrehozni a teknősök (Testudines) saját adenovírusai számára (Testadenovirus). Kutatásunk célja volt, hogy a rendelkezésemre bocsátott, kereskedésben elhullott, 17 fajt képviselő, 33 teknős egyedből herpesz- és adenovírusokat mutassunk ki, s ezek további genetikai jellemzését elvégezzük, utóbbiak esetében törekedve a teljes-genom meghatározás előkészítésére. Az egyedeket felboncoltam, majd a belső szervekből vett mintákból kivont DNS-ből kétkörös-PCR-ek segítségével kíséreltem meg az említett vírusok kimutatását. A szűrés mindkét víruscsalád esetén a DNS-polimeráz gén egy-egy szakaszára irányult; a megfelelő méretű PCR termékeket megszekvenáltam. A kapott nukleotid szekvenciákat összevetettük az NCBI adatbázisában lévőkkel. Herpeszvírusra pozitívnak bizonyult egy kínai háromélű teknős (Mauremys reevesii), egy kirgiz teknős (Testudo horsfieldii), egy görög teknős (Testudo hermanni), egy csíkos iszapteknős (Kinosternon baurii), egy barna sisakteknős (Pelusios castaneus) és egy mór teknős (Testudo graeca). Megállapítottuk, hogy a mór teknősben talált vírus a GenBank-i testudinid alphaherpesvirus 3 szekvenciával mutat 97%-os nukleotid egyezést, míg a többi egyedből származó szekvenciák a testudinid alphaherpesvirus 1-gyel voltak 99,5%-ban azonosak. Adenovírusra pozitívnak bizonyult két indiai csillagteknős (Geochelone elegans), egy leopárdteknős (Stigmochelys pardalis) és két kínai háromélű teknős. A Testadenovirus nemzetségbe sorolható, két eddig ismeretlen vírustörzset találtunk a fentiekből négy esetben: két csillagteknős és a leopárdteknős esetén az egyiket, egy háromélű teknősben pedig a másik törzset. Egy másik kínai háromélű teknősben pedig egy Siadenovirus nemzetségbe sorolt, a súlyosan veszélyeztetett sulawesi teknősökben korábban komoly veszteségeket okozó tünetegyüttes egyik kórokaként leírt vírus volt kimutatható. Egyik testadenovírus-tartalmú minta Illumina módszerrel történő teljes-genom meghatározását is megkíséreltem, sajnos sikertelenül. Ugyanakkor sikeresek voltak a testadenovírusok hexon-génjét célzó PCR-jeim és ezek termékeinek szekvenálása. Továbbá sikerült összehasonlító filogenetikai vizsgálattal (tanglegram) megerősítenem kutatócsoportunk hipotézisét, hogy Testadenovirus nemzetség ismert tagjai (jelenlegi számuk 19) és gazdafajaik (15) párhuzamos evolúciós (koevolúciós) utat jártak be.Előadások listája