Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Életvezetési kompetenciák az állatorvosképzésben: mit és mennyit oktassunk
Zabó Vivien Mercédesz VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Élettani és Biokémiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Tóth István, Dr. Mándoki Míra

Absztrakt:

A 21. század elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a sikeres szakmai karrierhez elengedhetetlen a szigorúan vett szaktudás mellett a nem szakmai típusú kompetenciák („life skill”-ek) megszerzése is. Ennek eredményeként a modern egyetemi képzésben egyre több olyan kurzus jelenik meg, melyek fő célja ezen kompetenciák átadása. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az állatorvosi típusú képzések zsúfolt tanmenetébe a folyamatosan bővülő szaktudás mellé új tananyagok beépítése a fontos szakmai tárgyaktól veheti el az időt. Itt is, mint az élet minden aspektusában, a lehető legoptimálisabb egyensúly megtalálása a legcélravezetőbb.

2018-ban indult “Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education – SOFTVETS” projekt, melynek fő célja az állatorvosi hivatáshoz elengedhetetlenül fontos nem szakmai kompetenciák felkutatása és szükségességük meghatározása mérésekkel igazolt, tudományos alapokon. A projekt 3 nagy kompetencia területre fókuszál: a kommunikációs, vállalkozói és digitális ismeretek. Célunk a lehető legsikeresebb állatorvosi pálya előkészítése, melyhez meghatároztuk a minimálisan szükséges részletes kompetencia listát, az ajánlott oktatási módszereket, az oktatás végére elérni kívánt tudásszintet és az ehhez illeszkedő számonkérési formákat.

A munkánk célja a multinacionális kutatási projekt keretein belül a magyar viszonyok felmérése, azaz hogyan és milyen mélységben illeszthetők be a projekt szakmai bizottsága által összeállított kompetenciák a több mint 235 éves oktatási tradíciókkal rendelkező Állatorvostudományi Egyetem tanmenetébe.

Ehhez létrehoztunk egy fakultatív tárgyat, aminek a végén kérdőívvel mérjük a hallgatók mennyire tudják elsajátítani a meghatározott kompetenciákat, és a jelenlegi formában mennyire tudják azokat magabiztosan használni. A kutatási eredményeinket táblázat formában összefoglaltuk, melyekben a végső kompetenciák gyakorlati és elméleti tudásanyag részletesen ismertetésre kerül. Az így elkészült alapelvet bármelyik oktatási intézmény felhasználhatja, és beépítheti szakmai anyagába a vállalkozói, kommunikációs és digitális kompetenciákat, így biztosítva az intézményből kikerülő állatorvosok szakmai sikerét.

A nemzetközi kutatás során 4 ország állatorvosképző intézményeiben (Horvátország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország) begyűjtött adatok hasznos információkat nyújtottak a végleges ajánlások kialakításában. A kutatási projekt külső tagjaként megjelenik a Nemzetközi Állatorvostanhallgatói Szervezet (IVSA) és az európai állatorvosképző intézmények akkreditációjáért felelős szervezet (EAEVE), mely az általunk elkészített ajánlásokat alapul véve hosszútávon módosíthatja az akkreditációs elvárásokat.Előadások listája