Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Az elefánt hátulsó lábvég vérellátásának CT alapú 3D rekonstrukciós vizsgálata
Lenzing, Franka IV. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék
Témavezetők: Dr. Reinitz László Zoltán, Dr. Petneházy Örs

Absztrakt:

Az afrikai elefánt (Loxodonta africana) az elefántfélék (Elephantidae) családjába tartozó 3 ismert faj egyike. A Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature; IUCN) a fajt a veszélyeztetett fajok Vörös listáján tartja számon, 2021-től “súlyosan veszélyeztetett” státusszal. Emiatt a faj védelme, ideértve az egyedek egészségvédelmét is, kiemelten fontos.

Ez a faj a legnagyobb ismert szárazföldi emlős, egyes egyedeinek súlya a 6000 kg-t is elérheti, emiatt a lábvég állapota kritikus az állat egészségének szempontjából. A fogságban tartott elefántok eutanáziájának egyik fő oka a lábvégen tapasztalt különböző elváltozások. Ezek megfelelő kezeléséhez szükséges az érintett terület mélyreható anatómiai ismerete. A kis populáció és az elpusztult egyedek tudományos célú felhasználásnak szigorú szabályozottsága miatt, ugyanakkor csak korlátozott számban áll rendelkezésre erre vonatkozó szakirodalom.

A Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai és Kutatási Központjában lehetőséget kaptunk egy elpusztult 19 éves nőstény elefánt jobb hátsó lábának CT vizsgálatára. Egy natív sorozatot követően 48 ml. bárium alapú kontraszt anyagot fecskendeztünk az a. tibialis caudalis-ba, majd a felvételsorozatot megismételtük. A képsorozatokat a 3D Slicer programmal értékeltük.

A hátsó lábvég valamennyi csontjáról részletes 3D modellt készítettünk, amelyeken keresztül igazoltuk a canalis tarsi meglétét és a fajban először írtuk le a sinus tarsi-t. Feltérképeztük a csontokat ellátó erek eddig nem azonosított belépési pontjait a calcaneus-on, a talus-on és a lábközépcsontokon. Továbbá elkészítettük az artériás hálózat modelljét is. A rekonstrukció során nem tudtuk követni az ereket a talpig, illetve az egyes ujjakig részletes vérellátásáig, de azonosítottuk és leírtuk a talppárna bilaterális vérellátását, valamint a lateralis és medialis oldalt összekötő arcus plantaris profundus-t. A kutatás célja a csontok és az erek színes, 3D modelljének elkészítése és vizsgálata volt. A kapott eredmények értékes, új anatómiai információkat tartalmaznak, amelyek könnyen hozzáférhetővé tehetőek oktatási anyagként az állatorvostan-hallgatók, állatorvosok, állattartók és eme veszélyeztetett faj iránt érdeklődők számára.Előadások listája