Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Szarvasmarhákból izolált Mannheimia haemolytica és Bibersteinia trehalosi törzsek szerológiai vizsgálata
Mc Grath Lucy Mary VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Tóth Gergely

Absztrakt:

A szarvasmarhák légzőszervi komplex betegsége (BRDC) a szarvasmarhatartásban világszerte az egyik leggyakrabban előforduló és legnagyobb gazdasági károkat okozó betegség. A BRDC multifaktoriális természete átfogó kutatást és célzott megelőzési stratégiát tesz szükségessé, mely magában foglalja az előforduló törzsek azonosítását és szerotipizálását, a vakcinázást és a megfelelő tartáskörülményeket. Így enyhíthetjük a betegség káros állategészségügyi hatásait és termeléscsökkenést. A magyarországi szarvasmarhákban előforduló Mannheimia haemolytica és Bibersteinia trehalosi törzsek legutóbbi nagyobb átfogó szerológiai vizsgálatát 24 éve publikálták, így időszerűvé vált a téma újbóli vizsgálata.

Összesen 72 M. haemolytica, 2 M. glucosida és 8 B. trehalosi törzset vizsgáltunk, melyeket a legutóbbi 6 év (2017-2023) során, BRDC klinikai tüneteit mutató, magyarországi szarvasmarha -állományokból izoláltak. A törzseket passzív hemagglutinációs módszerrel szerotipizáltuk. A törzsek faj szintű határozását PCR-rel is megerősítettük.

A munkánk során az A2 (43.1%, 31/72) az A1 (41.7%, 30/72) és az A6 (11.1%, 8/72) szerotípusok bizonyultak a leggyakoribbaknak. 2-2 törzset (2,8%) A16-os és A11-es szerotípusúként határoztuk meg, mely utóbbi a Mannheimia glucosida fajt jelenti. A B. trehalosi tekintetében a T4-es szerotípus dominált, a törzsek 75%-át tette ki(6/8), míg a T15-ös szerotípust 1 esetben (12,5%) észleltük. Egy-egy M. haemolytica (1.3%, 1/72) és B. trehalosi 12.5%, 1/8) nem besorolható szerotípusú volt.

A kutatásunk bepillantást enged a magyarországi szarvasmarhákban légzőszervi pasteurellosist okozó törzsek szerotípusainak megoszlására. Korábbi megállapításokkal ellentétben, de az előző magyarországi adatokkal összhangban, a M. haemolytica A2-es és a B. trehalosi T4-es szerotípusai elsődleges kórokozóknak tekintendők szarvasmarhák légzőszervi betegségei esetében és további vizsgálatra érdemesek. Ez a tény rávilágít a jelenleg elérhető vakcinák korlátjaira: mivel a védelem szerotípus függő és a vakcinák többsége csak a M. haemolytica A1-es szerotípusát tartalmazza, így nem biztosítanak teljes körű védelmet. A vizsgált baktériumok szerotípusainak átfogó vizsgálata és megértése segíti a BRDC ellen használt vakcinák fejlesztését.Előadások listája