Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A hőstressz és az istállóhűtés hatása a tejelő tehenek viselkedésére és termelésére
Dávid Blanka V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központ
Témavezető: Dr. Jurkovich Viktor

Absztrakt:

A hőstressz okozta negatív hatások miatt felmerülő problémák menedzselése állatorvosi szempontból is jelentős feladat, hiszen a klímaváltozás hatására az évi hőstressz-határérték feletti napok száma egyre emelkedik, mely jelentős károkat okozhat a nyári hónapokban. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a javuló istálló hűtés (hatékony, 1,8-2,5 m/s légsebességű ventilátor beszerelése) milyen hatással van az állatok hőérzetére, illetve az elszenvedett hőstressz mértékének csökkenésével hogyan változik a tejtermelés és a tehenek viselkedése. A felszerelt ventilátor hatását két darab, húsz tehénből álló csoporton vizsgáltuk, melyek közül a kísérleti csoport istállójába új, hőmérséklettől függő teljesítményű ventilátorok lettek beszerelve, míg a kontroll csoport istállójában maradt a telepen használt régebbi típusú ventilátor (max. 0,5-0,8 m/s légsebesség). Megállapítottuk, hogy a kísérlet alatt a napi átlagos THI-érték 68 fölé emelkedett mindkét csoport istállójában, illetve a négy vizsgálati alkalomból három során a napi hőmérséklet átlaga meghaladta a 25°C-ot, azaz az állatok jelentős hőstressznek voltak kitéve. A kísérleti csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt a tehenek testhőmérséklete a hasonló istállóhőmérséklet és THI mellett. A két csoportban az állatok viselkedésében is volt különbség, ugyanis a hatékonyabb ventiláció esetén az állatok több időt töltöttek takarmányfelvétellel a 20. laktációs hét után, míg a kérődzéssel töltött idő hasonló volt a kontroll csoportéhoz. Feltételezhetően a megnövekedett evéssel töltött időnek köszönhetően szignifikánsan magasabb volt a tejtermelés a kísérleti csoport teheneinél. A nagyobb termelés másik oka lehet az alacsonyabb testhőmérséklet miatti kisebb metabolikus hőterhelés. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a nagyobb teljesítményű ventilátorok pozitív hatással voltak a tehenek tejtermelésére és viselkedésére.Előadások listája