Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A sebészi terápia hatékonyságának vizsgálata pre- és posztoperatív klinikai és radiológia adatok elemzésével Hansen I. típusú porckorongsérves kutyákban
Laczkó Lehel VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Sebészeti Tanszék
Témavezető: Dr. Németh Tibor

Absztrakt:

A kutyák leggyakoribb gerincbetegsége a Hansen I típusú porckorong sérv, mely 3,5% prevalenciával fordul elő. A betegség degeneratív jellegű, melynek kóroktanát sikerült korábban megismerni. Genetikai vizsgálatok igazolták azt az összefüggést, miszerint a betegség lényegében csak a chondrodystropiás kutyafajtákban fordul elő. A betegség prognózisát sok dolog befolyásolhatja, melyek közül döntően fontos faktornak vélik a kialakult gerincvelő kompresszió mértékét, melyet megfelelő diagnosztikai módszer kiválasztásával, illetve annak alkalmazásával lehet kvalitatíve és kvantitatíve értékelni. A prospektív klinikai vizsgálatba bevont betegek esetében standard műtéti beavatkozáson (hemilaminectomia) estek át. A kutatás egyik célja az volt, hogy bizonyítsa vagy cáfolja a gerincvelő kompresszió mértékének prognosztikai faktorként való alkalmazhatóságát. Feltételeztük, hogy pozitív korreláció áll fent a kompresszió súlyossága és a peroperatív neurológia státusz között, illetve a dekompresszió mértéke és a posztoperatív neurológiai státusz között. A kompresszió mértékét két módon is számszerűsítettük: az MRI vizsgálatokkal meg tudtuk határozni a sérvtartalom teljes térfogatát, míg CT vizsgálatokkal a gerincvelő minimális keresztmetszeti átmérőjét tudtuk megmérni. Célunk volt továbbá két mérési metodika közül meghatározni a jobb prognosztikai értékű módszert. A képalkotó vizsgálatok méréseit pre- és postoperatív is elvégeztük, és azok számszerű értékeit vetettük össze a pre- és posztoperatív klinikai státuszt jellemző adatokkal (pl. módosított Frankel skála, önálló vizeletürítés visszatérésig eltelt napok száma stb.). Szignifikáns összefüggést találtunk a preoperatív gerincvelő átmérő és az önálló vizeletürítés visszatéréséig eltelt napok száma között (p=0.01282).Előadások listája