Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Kutyák cutan mastocytomáiban az osztódó sejtalakok kvantitatív vizsgálata digitális képelemző szoftverrel
László Fruzsina VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Patológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Horváth Dávid Géza

Absztrakt:

A mastocytoma kutyákban általában a cutis vagy a subcutis rétegében található hízósejtes tumor, ebben a fajban a leggyakrabban előforduló bőrdaganat típus. A klinikai stage az egyik legfontosabb prognosztikai faktor, mely szoros összefüggést mutat a tumor szövettani grade-jével. A terápia és a sebészi ellátás tervezése szempontjából ezért elengedhetetlen meghatározni a tumor grade-t, melyhez több vizsgálati szempont közül nagy prognosztikai értéke miatt a mitotikus sejtszám tekinthető a leginformatívabbnak. Ennek meghatározásához már elérhetővé váltak digitális patológiai rendszerek is. Vizsgálatunk során a QuPath szoftver osztódó sejtalakok beazonosításával történő grade meghatározási teljesítményét hasonlítottuk össze egy szakértő patológuséval. 39 esetből 19-ben egyezett meg a manuális és a digitális besorolás, tehát az esetek 48,7%-ában. A Cohen’s kappa értéke -0,284 volt, tehát az algoritmus és a patológus osztályozása közt szignifikáns összefüggést nem találtunk. Ennek oka feltehetően az, hogy a betanítást nem szakértő végezte, így nem állt rendelkezésre megfelelő minőségű adathalmaz a szoftver számára. A mesterséges intelligencia és a digitális patológiai rendszerek implementációja a diagnosztikába jelentősen megkönnyítheti a patológusok munkáját, de a saját, illetve más tanulmányok eredményei is jól szemléltetik, hogy az emberi tényezőt nem lehet mellőzni. Egy gyakorlott patológus által betanított algoritmus a közeljövőben valószínűleg hatékonyabb diagnosztikai teljesítményre lesz képes, mely esetben a patológusok a diagnózis validálására összpontosíthatnak.Előadások listája