Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Kutya lágyszöveti szarkóma grade meghatározás digitális patológiai módszerekkel
Kállai Petra VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Patológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Horváth Dávid Géza

Absztrakt:

Kutyákban a lágyszöveti szarkómák az egyik leggyakrabban diagnosztizált heterogén tumorcsoport. Ezen daganatok várható kiújulása és áttétképzési hajlama szoros összefüggést mutat a szövettani grade-el, amelyet hagyományosan patológus határoz meg a tumor differenciáltsági foka, az osztódó sejtszám és a nekrotikus területek kiterjedése alapján. A grade pontos és reprodukálható prognosztikai faktor kell, hogy legyen, ugyanakkor eltérések lehetnek a vizsgálók közötti szubjektivitásból adódóan. A digitális patológia elterjedésének köszönhetően egyre nagyobb teret nyert a digitalizált metszetek kvantitatív, objektív, reprodukálható analízise. Kutatásunkban 50 hematoxilin-eozinnal festett, különböző kutyákból származó szövetmintát digitalizáltunk, továbbá QuPath nyílt felhasználású metszetelemző szoftver segítségével állapítottuk meg az osztódó sejtalakok számát és az elhalásos területek kiterjedését. A digitálisan korrigált grade-et a patológus által hagyományosan megállapítottal összevetve bíráltuk el a szoftver teljesítményét. A vizsgált 50-ből 39 esetben (78%-ban) volt egyezés a grade-k között, a kappa értéke 0,669 volt, mely jelentős egyezést mutat a szoftver és a patológus osztályozása között. A jelentős egyetértésben szerepe lehetett a differenciáltság kizárólagos manuális elbírálásának és az elhalásos területek egyszerűbb értékelésének. Bár az osztódó sejtalakok felismerése bizonyult a leginkább bonyolultnak, jelentősen eltérő osztódó sejtszámok sem tudták így nagymértékben befolyásolni a grade-t. Részben digitalizált grading rendszerek potenciálisan gyorsabbá, objektívebbé és reprodukálhatóbbá tehetik a diagnosztikai munkát, de a programok betanítása nem nélkülözheti szakértő patológusok közreműködését.Előadások listája