Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Sertés influenzavírus és coronavírus kölcsönhatásának vizsgálata
Túri Dániel VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Lőrincz Márta

Absztrakt:

A 2019-ben megindult SARS-CoV-2 humán coronavírus világjárvány alatt megfigyelték, hogy lecsökkent a korábban gyakori, szezonális humán influenza fertőzések száma. Kutatásunk során ennek a jelenségnek az okát próbáltuk feltárni. Erre a célra a sertést választottuk ki, mint modell állatot, valamint annak kórokozóit (transzmisszibilis gastroenteritis vírusa, sertés légzőszervi coronavírusa és influenza A vírus). Alapfeltételezésünk szerint a két víruscsalád valamilyen módon képes lehet befolyásolni egymást a koinfekció során. A kutatáshoz szükséges mintákat 4 különböző sertéstartó telepről szereztük be. Ezekből a mintákból mutattuk ki a vírusokat és az ellenük képződött ellenanyagokat, valamint vizsgáltuk a két vírus együttes hatását sejttenyészeteken. A vizsgálataink során a négy telepből egy telepen egyik vírust sem tudtuk kimutatni, kettő telepről csak coronavírust sikerült detektálni, valamint egy telepen megtalálható volt mindkét vírus. A corona- és influenzavírus szövettenyészeten citopathogén hatást mutatott, a sejtfelülúszókból végzett citokin vizsgálat pedig nem vezetett eredményre. A feltételezésünk alapján a két vírus között kompetíció lehet, ha ennek ellenére mégis mindkét vírus megtelepszik egy állatban, akkor a tünetek súlyosbodására kell számítani. Ezen hipotézisek egyikét sem tudtuk megcáfolni, bár megerősíteni sem. Ez utóbbi az alacsony mintaszámmal is magyarázható. Végül kokultúra vizsgálatával, vagy limfociták stimulációjával újabb citokinvizsgálatok elvégzését javaslom.Előadások listája