Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Állatorvosi hivatás az állattartó szerint
Gyurman Csenge V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Fodor Kinga

Absztrakt:

Dolgozatom célja, hogy felmérjem a magyarországi állattartók ismereteit, véleményét az állatorvosi képzésről és az állatorvosi munka bizonyos körülményeiről. Majd megvizsgáljam, hogy ismereteik és véleményük milyen befolyással vannak elégedettségükre a hazai állatorvosi ellátással kapcsolatban.

A felmérést online kérdőívvel végeztem és 2311 hasznos kitöltés érkezett rá. Ezen nagy elemszám miatt átfogó következtetéseket lehet levonni. A kérdőív 17 kérdésből állt, melyből 5 vonatkozott a válaszadó személy demográfiai adataira.

A válaszadóknak 64%-a nem tudja, hogy Magyarországon csak egyetlen helyen van állatorvos képzés, de 55% tudja, hogy az állatorvosi képzés 5,5 évig tart.

A kitöltők közül a legtöbben (25%) azt gondolják, hogy 1-2 millió forintba kerül egy új röntgen készülék. 11% 1 millió forint alatti összeget írt.

Hazánkban állatorvos hiány van a kitöltők 67,3%-a szerint.

A megkérdezettek 72,8%-ának van helyes ismerete arról, hogy az állatorvos megtagadhatja az ellátást, kivéve, ha az állat életveszélyes állapotban van. Az állattartók 63%-a választotta azt, hogy az állatorvosi rendelők magántulajdonban vannak.

A kérdést kitöltők 85%-a inkább elégedett vagy nagyon elégedett a magyarországi állatorvosi ellátással. A személyek elégedettségét pozitívan befolyásolja, ha van állatorvos ismerősük, ha tudják, hogy mennyi ideig tart a képzés és az, hogy tudják, hogy az állatorvos megtagadhatja az ellátást, kivétel, ha az állat életveszélyes állapotban van. Azon emberek, akik szerint állatorvos hiány van, kevésbé elégedettek az állatorvosi ellátással, mint azok, akik szerint nincs hiány. Továbbá azok, akik magasabbnak jelölték meg egy kisállatpraxisban dolgozó állatorvos havi nettó átlagkeresetét, kevésbé elégedettek, mint, akik alacsonyabb összeget jelöltek meg. Az állattartók saját jövedelme nincs hatással elégedettségükre.

Az eredmények alapján láthatjuk, hogy bizonyos területeken még jelentősen hiányosak az állattartók ismeretei az állatorvosi képzésről és munkáról. Valamint, hogy az állattartók ismeretei a hivatásról hatással vannak elégedettségükre. Ezen eredményeket felhasználhatjuk az állattartók edukálására és a velük való kommunikációnk fejlesztésére. Ezzel befolyásolhatjuk az állattartók véleményét, növelhetjük elégedettségüket, csökkenthetjük a minket érő stresszt és növelhetjük praxisunk bevételét.Előadások listája