Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

Szarvasmarhákból izolált Mannheimia haemolytica és Bibersteinia trehalosi törzsek antibiotikum érzékenységi vizsgálata
Kovács Fruzsina VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Tóth Gergely

Absztrakt:

A Mannheimia haemolytica és a Bibersteinia trehalosi által előidézett légzőszervi megbetegedések szarvasmarhákban gyakori, jelentős gazdasági kárt okozó kórképek. Ezek leküzdésére igénybe vett antibiotikumok széleskörű használatával az antibiotikum rezisztencia mértéke is növekszik az egész világon. A hatástalanná váló kezelések következtében fennáll a veszély, hogy nem leszünk képesek kontrollálni a betegségeket. Az állattenyésztésben romlik a termelés gazdaságossága és az állati termékek biobiztonságát is egyre kevésbé lehet garantálni. Ezért mérsékelnünk kell az antibiotikumok használatát, elősegíteni a prudens antibiotikum-felhasználást. Ennek első lépése, hogy időről időre felmérjük a fennálló rezisztenciaviszonyokat és ajánlásokat fogalmazunk meg a megfelelő szerhasználatot illetően.

Kutatásunk célja az volt, hogy meghatározzuk a magyarországi szarvasmarha-állományokban előforduló, légzőszervi betegségekből izolált M. haemolytica és B. trehalosi törzsek antibiotikum-érzékenységét két különböző módszer segítségével.

Összesen 39 magyarországi helyről 46 törzset vizsgáltunk (35 db M. haemolytica, 10 db B. trehalosi, 1 db M. glucosida). Egy származási helyről csak külön szerotípusba tartozó törzseket válogattunk be.

Az antibiotikum érzékenységi vizsgálatot 11 antibiotikummal (amoxicillin, ceftiofur, enrofloxacin, florfenikol, gentamicin, oxitetraciklin, szulfometoxazol-trimetoprim, penicillin, tiamulin, tilmikozin, tulatromicin) végeztük el, amelyek 10 antibiotikum osztályt képviselnek. Korongdiffúziós és leveshígításos mikromódszert is alkalmaztunk és ezek eredményeit egymással összehasonlítottuk.

Vizsgálatunkban a minimális gátló koncentráció (MIC érték) meghatározása során a legtöbb baktérium érzékenységet mutatott oxitetraciklinre, enrofloxacinra, amoxicillinre, florfenikolra, gentamicinre, szulfometaxazol-trimetoprimra és ceftiofurra. Oxitetraciklin, florfenikol, tulatromicin esetében a MIC értékek és a korongdiffúziós próba során kapott értékek nagymértékben korreláltak egymással. Viszont enrofloxacin, amoxicillin, gentamicin, szulfometoxazol-trimetoprim, tiamulin, tilmikozin, penicillin esetében a kapott eredmények eltértek. Ceftiofurnál a leveshígításos mikromódszer alkalmazásával találtunk rezisztens baktériumtörzseket, viszont a korongdiffúziós próba során nem. Nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan a florfenikol bizonyult a legbiztonságosabb antibiotikumnak, vele szemben figyeltük meg a legkevesebb rezisztenciát mutató törzset. A tiamulin, a penicillin-G tekintetében viszont nagyfokú rezisztencia volt észlelhető.Előadások listája