Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
» Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Állatorvos szekciók

Állatorvos szekciók

A farokszőrzet hosszának és minőségének hatása kutyák faroktövén mért vérnyomására
Haris Dóra VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék
Témavezető: Dr. Falus Fruzsina Anna

Absztrakt:

Házi kedvenceink esetében bizonyítottan problémát okozhat a magas vérnyomás és annak káros következményei. Ennek megállapítására a kisállatgyógyászatban az indirekt vérnyomásmérés mára már rutinvizsgálattá vált. A Belgyógyászati Tanszék és Klinika Kardiológiai és Nefrológiai Munkacsoportjának kutatásai és a szakirodalom alapján a High Definition Oscillometry (HDO) készülékkel mérhető indirekt módon a legpontosabban a vérnyomás a faroktőnél mérve, testhelyzettől függetlenül. Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a farokszőrzet hossza és minősége befolyással van-e a mért vérnyomásértékekre.

A kutatásban összesen 35 kutya vett részt, melyek közül 7-et zártunk ki. Minden állat esetében HDO vérnyomásmérő készüléket és ugyanazt a mérési protokollt alkalmaztuk. Az állatok vérnyomását három különböző állapotban mértük meg: teljes szőrzetben; a ventrális oldalon 180°-ban történő szőrnyírás után; illetve teljes, 360°-os szőrnyírás után. A farokkörméretet megmértük a nyírás előtti és utáni állapotokban. Minden állat esetében mindhárom szőrállapotban legalább négy mérést végeztünk, így összesen 400 feletti mérést végeztünk el. A mérések után páros előjel próbával összehasonlítottuk a különböző szőrállapotokban mért szisztolés és diasztolés értékeket, az artériás középnyomást és a pulzust.

A vizsgált 28 kutyát kontroll- illetve célcsoportra osztottuk. A kontrollcsoportba (n=9) tartoztak a rövidszőrű kutyák, melyeknél a farokkörméret csökkenése teljes szőrnyírás után ≦ 10% volt. A csoportot 6 kan és 3 szuka alkotta, életkoruk 6,8 ± 4,5 év, testtömegük 19,1 ± 5,8 kg volt. A célcsoportba (n=19) tartoztak a hosszabb szőrű kutyák, melyeknél a farokkörméret csökkenés >10% volt. A kutyák közül 13 kan és 6 szuka volt, életkoruk 8,2 ± 3,4 év, testtömegük 25,6 ± 13,8 kg volt.

A kontrollcsoport vérnyomásértékei nem mutattak szignifikáns változást szőrnyírás után (p=0,095; medián -6 [1. kvartilis -13, 3. kvartilis -3] Hgmm, szisztole). A célcsoport vérnyomásértékei, a szőrnyírás előtti értékekhez viszonyítva, szignifikánsan csökkentek mind a félig nyírt (p=0,001; medián -10 [1. kvartilis -40, 3. kvartilis -1,5] Hgmm, szisztole), mind a teljesen lenyírt állapotban (p=0,012; medián -9 [1. kvartilis -41, 3. kvartilis -2] Hgmm, szisztole). A legnagyobb vérnyomáscsökkenést hosszú és/vagy sprőd szőrzetű kutyáknál tapasztaltuk szőrnyírás után.

Eredményeink alapján elmondható, hogy a szőrzet befolyásolja a HDO készülékkel, faroktőn mért vérnyomások eredményét. Hosszúszőrű vagy sprőd szőrzetű kutyáknál fals magas értékeket mérhetünk, így ezeknél az állatoknál a vizsgálat ismétlését javasoljuk a farok szőrzetének lenyírása után.Előadások listája