Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
» Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
Home » Biológus szekció

Biológus szekció

Természetvédelmi célú léknyitások hatásai cseres-tölgyes erdő újulatára
Szilágyi Sarolta II. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék
Témavezetők: Dr. Elek Zoltán, Dr. Tinya Flóra

Absztrakt:

Magyarország erdeinek faállománya a vágásos üzemmód hatására jelentősen homogenizálódott szerkezetileg és összetételileg az elmúlt évszázadokban. A heterogenitás növekedése a vágásos gazdálkodás fokozatos felhagyásával, spontán módon lassan megy végbe, de célzott természetvédelmi beavatkozásokkal felgyorsítható. Kutatásomban az állományalkotó kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és két elegyfafaj, a mezei juhar (Acer campestre) és a házi berkenye (Sorbus domestica) csemeték növekedését és a fejlődését vizsgáltam különböző mintaterületeken eltérő záródásviszonyok mellett: természetvédelmi céllal mesterségesen kialakított lékekben és kontroll zárt állományban. A mintaterületek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőrészletekben voltak, ahol cseres-kocsánytalan tölgyes állomány jellemző. A bekerített mintaterületeken a vizsgált fafajok csemetéi azonos számban lettek beültetve (fajonként 120 db), valamint a 120 tölgy és 87 juhar spontán jelen lévő csemete is ki lett jelölve. A csemeték magassága és tőátmérője volt mérve 2018 és 2023 között. A záródáshiány-értékek szférikus denziométerrel lettek megállapítva.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a csemeték növekménye jelentősen eltér a lék és kontroll területeken. A lék területeken a legnagyobb növekedés a berkenyénél volt megfigyelhető, a juhar közepes növekményt mutatott, a tölgy pedig gyengébbet. A csemeték növekménye alapján elmondható, hogy a záródáshiány hatással van a fejlődésükre, de a fény mennyisége nem egyenesen arányos a növekedés mértékével. Nagy záródáshiány mellett, a nagyobb fény miatt az aljnövényzettel való feltételezhető kompetíció miatt kisebb a csemeték növekménye.

Ezek az eredmények megmutatták, hogy lékek létrehozásával megindítható a felújulás homogén, zárt szerkezetű erdőkben, de az aljnövényzettel való kompetíció kérdésére nagy figyelemmel kell lenni a léknyitás során. A megnövekedett fényből az elegyfafajok jobban profitálnak, mint a kocsánytalan tölgy csemeték, ezért ezekkel a beavatkozásokkal a faállomány jövőbeli diverzitása is fokozható.Előadások listája