Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Állatorvosi anatómiai atlasz: A csincsilla. Egy egyedi faj anatómiájának bemutatása az állatgyógyászat különböző technikai módszereivel, beleértve a boncolást, a röntgenfelvételt és a CT-vizsgálatot
Hélaudais Adeline VI. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék
Témavezető: Dr. Hazai Diana

Absztrakt:

A jelen munka célja egy atlasz létrehozása volt, amely a csincsilla anatómiáját mutatja be. Az állat makroszkópos anatómiáját a boncolás során készített képekkel, valamint egy élő állatról készített röntgen- és CT-felvételekkel mutatjuk be, hogy az állatorvosok és kutatók egy jól részletezett klinikai megközelítést kapjanak a csincsilla anatómiájáról.

A csincsilla több szempontból is különleges állat. Az első egy gazdasági szempont, mivel Magyarországon a csincsilla tenyésztése a szőrméjének felhasználása céljából igen nagy jelentőségű.

A második szempont a csincsillának, mint modell-állatnak a felhasználása az orvostudományi kutatásokban. A csincsillának ugyanis a dobürege (a közép-fül területén) hasonló felépítésű, mint az emberé, ezért például az emberi süketséggel kapcsolatos kutatásokban elterjedt a használata.

Az utolsó szempont pedig a csincsilla házi kedvencként való elterjedése és emiatt az állatorvosi praxisban való megjelenése volt.

Fontos tehát, hogy a csincsilla testének felépítéséről megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk, ezért célul tűztük ki, hogy egy könnyen és praktikusan használható anatómiai atlaszt készítünk el róla.

A szakirodalmat tanulmányozva az derült ki, hogy a csincsilláról vannak ugyan részletes leírások, de ezek csak az állat bizonyos szervrendszerére terjednek ki, és egy olyan átfogó bemutatás, amit mi terveztünk meg és készítettünk el, hiánypótlónak bizonyult.

Az elmúlt évben lezajlott munka során több elhullott hím és nőivarú csincsilla testét boncoltuk fel és fényképekkel dokumentáltuk. Az elkészült képeket ezután feldolgoztuk, feliratoztuk az anatómiai ismereteink alapján és a dolgozatba illesztettük be, kiegészítve a képeken látható struktúrák magyarázatával. Közben egy élő csincsillán sikerült CT- és röntgenfelvételeket készítenünk. Az elkészült röntgen-felvételekkel inkább a fejre és a fogakra koncentráltunk, mivel ezeknek a vizsgálata fordul elő leggyakrabban az állatorvosi gyakorlatban, ezért egy egészséges állat bemutatása segíthet a gyógyításban.

Reméljük, hogy az elkészült munka hasznára válik majd mindazoknak, akik a csincsilla anatómiájáról többet szeretnének megtudni.Előadások listája