Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

3-amidinofenilalanin-típusú vegyületek biotranszformációjának in vitro összehasonlítása különböző állatfajokban
Fedor Zsófia V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
Témavezető: Pásztiné Dr. Gere Erzsébet

Absztrakt:

A transzmembrán szerin proteáz 2 enzimek (TMPRSS2) aktivitása kulcsfontosságú a hámeredetű daganatok (emlőcarcinoma, prosztatarák) kialakulásában és negatív irányú prognózisában, illetve az egyes vírusok (koronavírus, influenzavírus, parainfluenzavírus) sejtbe történő bejutásában és replikációjában, így terápiás szempontból is jelentős a TMPRSS2 enzimet gátló 3-amidinofenilalanin-típusú (3APhA) vegyületek in vitro farmakotoxikológiai vizsgálata.

A máj és a 3APhA-típusú matriptáz/TMPRSS2-gátló (MI) vegyületek között fellépő kölcsönhatás jellemzésének egyik sarokköve a májsejtek életképességének, a sejteket ért oxidatív stressz mértékének, és a citokróm P450 (CYP) enzimaktivitás változásának mérése.

Patkány, beagle és majom májsejteket vetettük alá különböző koncentrációjú (10, 20, 50 illetve 100 µM) matriptáz/TMPRSS2-gátlókkal (MI-432 és MI-1900 vegyületekkel) való kezelésnek. A sejtek életképességét MTS módszerrel, az extracelluláris hidrogén-peroxid szintet Amplex Red technikával, a CYP enzimaktivitást lumineszcencia segítségével, az okkludin lokalizációját immunfluoreszcens festést követően konfokális mikroszkóppal határoztuk meg.

Eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált MI-vegyületek nem befolyásolták a vizsgált állatfajokból származó májsejtek életképességét 100 µM koncentrációban 24 órát követően. Megállapítható, hogy a 4 órás kezelések után a patkány májsejtek redox státusza nem mutatott jelentős változást. Beagle esetében az 50 µM koncentrációjú MI-1900 vegyület gátolta a hidrogén-peroxid termelődését, ami 24 óra elteltével már nem volt detektálható. A 4 órás inkubációs idejű, 50 µM MI-432 kezelés a majom májsejteknél szignifikáns csökkenést, míg a 10 és 20 µM MI-1900 kezelés jelentős oxidatív stressz növekedést váltott ki. A 24 óráig tartó kezelés után az MI-1900 vegyület 50 µM koncentrációjára a patkány és a majom májsejtek egyaránt szignifikáns extracelluláris hidrogén-peroxid szint csökkenést mutattak. A CYP1A2 aktivitását patkánynál egyik inhibitor sem befolyásolta szignifikánsan a vizsgált koncentrációkban. A beagle esetében vegyületfüggő (MI-432, 20 és 50 µM), a majom esetében pedig koncentrációfüggő (MI-432 és MI-1900, 50 µM) CYP1A2 enzimgátlás jelentkezett.

Összefoglalva, a vizsgált MI vegyületek CYP1A2 izoenzimre in vitro kifejtett gátló hatása miatt, a 3APhA származékok virális megbetegedések kezelésében (például SARS-CoV-2) történő jövőbeli felhasználása során, javasolt a gyógyszerkölcsönhatások feltérképezése, szoros monitorozása is.Előadások listája