Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Mikroszomális vizsgálatok optimalizálása gyógyszerjelölt vegyületek tesztelésére
Szentkirályi-Tóth Anna V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
Témavezető: Pásztiné Dr. Gere Erzsébet

Absztrakt:

A tripszinszerű szerin proteázok olyan enzimek, amelyek a szervezetben számos fiziológiás és patológiás folyamatban működnek közre, így gátlásuk meghatározó farmakológiai jelentőséggel bírhat többek között daganatos vagy virális megbetegedések elleni hatékony küzdelemben. Kutatásunkban négy matriptáz/TMPRSS2 gátló (MI) 3-amidinofenilalanin típusú vegyület (MI-432, MI-463, MI-482 és MI-1900) hatását vizsgáltuk különböző fajokból (humán, patkány, beagle és cynomolgus majom) származó mikroszómákon a citokróm P450 (CYP) izoenzimek (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A4) aktivitására, valamint meghatároztuk és fajonként összehasonlítottuk ultranagy teljesítményű folyadékkromatográfia módszerrel és tömegspektrometriás detektálással a 3-amidinofenilalanin típusú vegyületek mikroszomális fogyási százalékát.

Mikroszomális CYP1A2 aktivitás vizsgálata során patkánynál az MI-463 és az MI-1900, beagle mikroszómán az MI-432 és az MI-482, majom esetében pedig mind a négy alkalmazott gátlószer szignifikánsan csökkentette a fluoreszcencia intenzitást. Kísérleti adataink szerint a vizsgált 3-amidinofenilalanin típusú vegyületek 50 µM koncentrációban nem csökkentették szignifikánsan a humán mikroszomális CYP1A2, CYP2C9 és CYP2C19 aktivitását, azonban a CYP3A4 aktivitását mind a négy alkalmazott MI vegyület jelentős mértékben gátolta, a közepes gátló koncentráció (IC50) értékek a vizsgált gyógyszerjelöltek esetében 1 µM alatt maradtak (MI-432: 0,39 µM± 0,09 µM, MI-463: 0,21 µM± 0,03 µM, MI-482: 0,30 µM± 0,07 µM, MI-1900: 0,63 µM± 0,04 µM).

A vegyületek fogyási százalékát humán mikroszómán vizsgálva megállapítást nyert, hogy az MI-432 és MI-1900 alakult át legnagyobb mértékben, ezen kívül szignifikáns különbséget találtunk MI-463 és MI-1900 valamint MI-482 és MI-1900 fogyási százalékai között. Fajok közötti különbségeket vizsgálva kiderült, hogy MI-432, MI-463 és MI-1900 átalakulásában nem, MI-482 CYP1A2 által közvetített biotranszformációjában azonban mutatkozik számottevő mértékű különbség majom és beagle mikroszóma között.

Összefoglalva, kutatásuk során igazolódott, hogy az in vitro antivirális hatással rendelkező, általunk vizsgált 3-amidinofenilalanin típusú vegyületek egyes izoenzimek (CYP1A2 és CYP3A4) működésére fajfüggő gátló hatással rendelkeznek, amely szükségessé teheti további in vivo vizsgálatok elvégzését a gyógyszerinterakciós potenciál előrejelzése céljából.Előadások listája