Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Fronthatás, mint kockázati tényező szerepének vizsgálata a kutyák gyomorkitágulás és csavarodás betegségének kialakulásában
Pauler Dorottya V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Sebészeti Tanszék
Témavezető: Dr. Csősz György

Absztrakt:

A kutyák gyomorkitágulás és csavarodás betegsége egy életet veszélyeztető, gyakran elhulláshoz vezető állapot, mely sürgős állatorvosi ellátást igényel. Habár a betegség ismeretlen oktanú, számos hajlamosító tényezője ismert. Ezen hajlamosító tényezők körének bővebb ismerete lehetőséget nyújthat a prevencióra, bizonyos megelőző intézkedések kidolgozására.

Az időjárási frontok hatása a biológiai szervezetekre már régóta bizonyítást nyert, mind a humán-, mind az állatgyógyászatban. Ezt alapul véve érdemesnek gondoltuk megvizsgálni egy esetleges kapcsolat fennállását az időjárási frontok és a gyomorcsavarodás előfordulásának gyakorisága között.

Dolgozatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a fronthatások játszanak-e kockázati tényezőként szerepet a betegség kialakulásában.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által dokumentált, az elmúlt 10 év országos, bizonyos időjárási jelenségeket meghatározó fronthatás kódjait vetettük össze az Állatorvostudományi Egyetem Kisállatklinikáján az elmúlt 10 évben megfordult 149 gyomorcsavaros eset előfordulásával.

Az esetek gyakoriságát a különböző fronthatással jellemezhető időszakokban egzakt polinomiális próbával hasonlítottuk össze.

Eredményeink szerint nem igazolható szignifikáns összefüggés a különböző típusú fronthatások és a gyomorcsavarodásos esetek gyakorisága között (p>0,05).Előadások listája