Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Állatorvosok és állatorvostan-hallgatók hivatásformálódása az egyetem megkezdésétől a jelenig
Farczádi Rebeka V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Patológiai Tanszék
Témavezető: Dr. Mándoki Míra

Absztrakt:

Az általam készített vizsgálatban azokat a tényezőket kívántam vizsgálni, amelyek meghatározzák az állatorvostan-hallgatók és a frissen végzett állatorvosok motivációját, elköteleződését, karrierjét, szakirányválasztását és az ezekkel kapcsolatos elégedettséget.

A korábbi kutatások és szakirodalmi adatok alapján a legfontosabb motivációval kapcsolatos elméleteket és azt is, hogy az olyan belső motiváció, mint például az állatok iránti szeretet és a gyógyítás iránti elkötelezettség hogyan képes pozitív irányban befolyásolni a tanulást és a teljesítményt. Bemutatom, hogy milyen faktorok befolyásolják a pályaválasztást, valamint azt, hogy milyen tényezők játszanak szerepet az állatorvosi pálya melletti elköteleződésben, például az egyetem alatti szakmai gyakorlat végzésének lehetősége vagy az egyetemi oktatás és a tanárok személyisége.

A saját készítésű kérdőívet online juttattam el a hallgatóknak és olyan állatorvosoknak, akik az elmúlt 5 évben végeztek az egyetemen. A tesztfelvételre 2021 tavaszán került sor, a vizsgálat anonim módon zajlott le. A kérdőív kérdéseit úgy alkottuk meg, hogy a demográfiai adatokon kívül vizsgálja a legfontosabb, szakmával, szakiránnyal és az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos élményeket és motivációs tényezőket.

A kérdőívet 264 fő töltötte ki, 116 nő és 50 férfi, a válaszadók átlagéletkora 24,98 év volt. A kitöltők közül 122-en már végzett állatorvosok voltak.

Az eredmények azt mutatják, hogy a szakirányváltás valószínűségét nem befolyásolta az, hogy az egyének inkább belső vagy külső motivációs tényezők miatt választották-e az állatorvosi szakmát. Megvizsgálva azt, hogy a hallgatók milyen tényezők miatt tartják elképzelhetőnek a szakirányváltást elmondható, hogy a jelennel és a jövővel kapcsolatos motivációnak fontosabb szerepe van ebben a kérdéskörben, a belső motivációnak pedig inkább a szakma, nem pedig a szakirány melletti elköteleződésben van szerepe. Beigazolódott, hogy a szakirányú gyakorlatot végző hallgatók nagyobb eséllyel tartják a jelenlegi szakirányukat véglegesnek, valamint az is, hogy minél fiatalabb korban döntötte el valaki, hogy állatorvos lesz, annál inkább érzi véglegesnek a jelenlegi szakirányát. Az is beigazolódott, hogy minél többször változott valakinek az elképzelése arról, hogy milyen szakterületen szeretne dolgozni, annál kisebb eséllyel váltott vagy szeretne szakirányt váltani a végzést követő években.Előadások listája