Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Sürgősségi állatorvosi mobilpraxis megteremtésének lehetősége Magyarországon
Oláh Ádám Attila III. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Fodor Kinga

Absztrakt:

Tudományos diákköri munkám keretében a sürgősségi állatorvosi mobilpraxis hazai megteremtésének lehetőségét jártam körbe, amihez külföldön jól működő hasonló tevékenységet folytató szervezetek szolgáltak alapul. Az Österreichische Tierrettung, mint nagy területet felölelő, jól koordinált, szakmai képzéseket nyújtó szervezet adhat kitűnő példát, míg a Tiernotarzt Wien egy olyan, rentábilis sürgősségi állatorvosi praxismodellre mutat rá, amely megoldja a szállítás és az éjszakai ellátás kérdését is. Ausztriában már engedélyezték a megkülönböztető jelzés használatát sürgősségi állatorvosi szolgáltatás számára. Ennek itthoni elfogadásával kapcsolatban a BRFK részéről azt a választ kaptam, hogy van rá lehetőség, igénylés esetén szöveges javaslatot kell beadni rendeletmódosítás kezdeményezésére az ORFK-nak. Amennyiben sikerülne, az ennek használatára jogosító vezetői engedély megszerzésének semmi akadálya állatorvos hivatási szempontból.

A sürgősségi mobilpraxis hazai megteremtésével kapcsolatban a szakmai háttér megismerése érdekében olyan szakemberekkel készítettem interjút, akik sok éves tapasztalattal rendelkeznek mobil, illetve klinikai sürgősségi ellátás terén. Rámutattak a sürgősségi ellátás kényes területeire, amelyek közül a legkritikusabbnak a munkaerőköltség kitermelését tekintették. Véleményük szerint itthon egy ilyen jellegű ellátást elsősorban egy éjjeli betegellátást is ellátó magánklinika kiegészítő szolgáltatásaként érné meg működtetni.

Arra a felvetésre, hogy Magyarországon egyáltalán szükség van-e ilyen szolgáltatás létesítésére, igényfelmérést készítettem kérdőívek kiküldésével. Az állatorvosok közül a legtöbben (78%) Budapesten, vagy környékén élnek, akik úgy gondolják, hogy szükség lenne itthon is egy ilyen szolgáltatásra. Állattartói oldalról az eredmények azt mutatják, hogy ez egy fontos és megoldatlan probléma, a gazdák több mint 30%-a jelenleg nem képes állatát ellátáshoz juttatni, ha annak hirtelen és/vagy rendelési időn túl van rá szüksége, jóllehet 92,5%-uk szorult már rá sürgősségi állatorvosi ellátásra baleset vagy rosszullét miatt.

Vizsgálataink szerint itthon is szükség lenne egy sürgősségi mobilpraxis jellegű állatorvosi szolgáltatásra, főleg az állattartók szállítási nehézségei, és az általános érvényű ügyeleti hiány miatt, a megteremtésének feltételei hazánkban azonban sok szempontból nincsenek meg. A téma részletes elemzéséhez vizsgálataink eredményei megfelelő mennyiségű és minőségű információt szolgáltatnak, amelyből a későbbiekben a konkrét megvalósításhoz szükséges adatok (pl. részletes területi igény, ár- és üzleti terv) is kinyerhetőek.Előadások listája