Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
» Archívum
2022. TDK
2021. TDK
2020. TDK
2019. TDK
2018. TDK
2017. TDK
2016. TDK
2015. OTDK
2015. TDK
2014. TDK
2013. TDK
2013. Támop
2013. OTKD
2012. TDK
2012. Támop
2011. TDK
2010. TDK
2009. TDK
2009. OTDK
2008. TDK
2007. TDK
2006. TDK
2005. TDK
2004. TDK
2003. TDK
2002. TDK
Szabályzat
Home » Archívum

Archívum

Cadaver Study - kutya tibiák biomechanikai összehasonlítása különböző térdműtétek alapján
Benedek Máté Dávid V. évfolyam
Állatorvostudományi Egyetem, Sebészeti Tanszék
Témavezető: Dr. Zólyomi Dorottya

Absztrakt:

A kutyákban az elülső kereszteződő szalag szakadása a leggyakoribb oka a hátulsó láb sántaságának. Számos műtéti megoldás létezik a kezelésére, jelen kutatásban két műtéti megoldást - a TTA (Tibial Tuberosity Advancement) műtétből továbbfejlesztett technikákat - a cTTA (circular Tibial Tuberosity Advancement) és a TTA-rapid (Tibial Tuberosity Advancement rapid) módszerek kimenetelét hasonlítottuk össze a sípcsont műtét utáni stabilitásának szempontjából.

Azt vizsgáltuk, hogy a műtéti metódusok mennyire változtatják meg a sípcsont kompressziós erővel szembeni ellenállását, biomechanikáját. A kísérleteket in vitro, megfelelően előkészített cadavereken hajtottuk végre, a csontokon statikus, axialis kompressziós tesztelést végeztünk ZWICK Z020 szakítógép segítségével. Az axialis kompressziós erőhatást csonttörésig vizsgáltuk, az adatokat egy erő-elmozdulás görbén ábrázoltuk. A törés pillanatában fellépő erőhatás (Fmax) alapján hasonlítottuk össze, hogy a sípcsontok mennyire ellenállók a kompressziós erővel szemben.

A kutatás során 15 kutya 15 jobb és 15 bal (n=30) sípcsontját használtuk. Három csoportot hoztunk létre: kontroll csoport (1-es csoport), TTA-rapid technikával műtött sípcsontok (2-es csoport), cTTA technikával műtött csoport (3-as csoport). Mindhárom csoportba egyenlő számú (n=10), jobb (n=5) és bal (n=5) oldali csont tartozott, illetve a csontok méretét is figyelembe vettük a csoportok kialakításánál.

A maximális erőhatások (Fmax) átlaga és szórása a következő az egyes csoportokban:

• 1-es csoport: Fmax = 11574 N ± 1963 N

• 2-es csoport: Fmax = 12481 N ± 4170 N

• 3-as csoport: Fmax = 11843 N ± 3861 N.

A műtét típusa és az Fmax értékek közötti kapcsolatot lineáris modell segítségével vizsgáltuk, amelyben korrigáltunk a csontok méretére. Az eredményeket tekintve az 1-es és a 2-es csoport (p = 0,907), az 1-es és 3-as csoport (p = 0,630), illetve a 2-es és 3-as csoport (p = 0,429) között nincs szignifikáns különbség az Fmax tekintetében.

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a TTA-rapid és a cTTA műtétek nem csökkentik szignifikánsan a sípcsont terhelhetőségének mértékét, ebben a tekintetben nincs különbség a két módszer között. Mindkét vizsgált technika viszonylag új kezelési lehetőség az elülső kereszteződő szakadás terápiájában, azonban sípcsonttörés szempontjából egyik módszer sem jelent nagyobb kockázatot, biztonsággal alkalmazható a klinikai gyakorlatban.Előadások listája