Students' Research Circle    
 
 
2022
2021
2020
2019
2018
» 2017
The conference
Veterinary Session
Veterinary Jury
Sponsors
Awards-list
HSF
Call for papers
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Home » Archive » 2017

TDK conference 2017

Molecular investigation of ectoparasites from Malta
Grima Andrea - year 5
University of Veterinary Medicine, Department of Parasitology and Zoology
Supervisor: Dr. Sandor Hornok

Abstract:

Málta, különleges földrajzi helyeződésénél fogva, alkalmas környezetet biztosít az ember és állatai közelében előforduló külső élősködők más országokhoz viszonyított genetikai kapcsolatának vagy izoláltságának vizsgálatára. Ezzel a céllal, tehát morfológiai és molekuláris vizsgálatokra a következő röpképtelen ektoparazitákat gyűjtöttük Málta 24 helyén: 540 Rhipicephalus sanguineus kullancsot, egy Hyalomma lusitanicum kullancsot, 42 Ctenocephalides felis bolhát, 47 Xenopsylla cheopis bolhát, 20 Cimex lectularius ágyipoloskát, 38 Felicola subrostratus tetvet, 17 Laelaps echidninus és 42 L. hilaris atkát.

A filogeográfiai összehasonlítás céljából végzett molekuláris vizsgálatok eredményei a következők voltak. A máltai R. sanguineus kullancsok cytochrome c oxidáz (CO) 1-es alegységét kódoló (COI) és a 16S rRNS gének egy-egy szakaszának szekvenciái 100% egyezést mutattak egymással és egyes olaszországi mintákkal. Hasonlóképpen, a Máltán gyűjtött F. subrostratus tetvek COI szekvenciái 100%-ban megegyeztek a magyar és amerikai mintákéval. Ezzel szemben, a CO 2-es alegységét kódoló génszakasz (COII) a Ct. felis bolhák esetében heterogén volt Máltán belül, és 99.9%-ban volt azonos a magyar, ill. 99.9%-100%-ban új-zélandi mintákkal, továbbá kisebb mértékben más országok mintáival. A máltai, nyúlról gyűjtött Hy. lusitanicum kullancs 99.8%-ban mutatott egyezést nyugat mediterrán mintákkal. Az ágyipoloska (Ci. lectularius) COI szekvenciái 99.7-100%-ban voltak azonoasak Máltán belül, és filogenetikailag csehországi mintákhoz álltak közelebb, mint az olaszországiakhoz.

A kórokozó-kimutatás céljából végzett molekuláris vizsgálatok a macskabolhák 38.5%-ában mutattak ki Rickettsia felis-t, és egy mintában a Mycoplasma haemofelis csoportba tartozó faj DNS-ét.

Eredményeinkből az alábbi következtetések vonhatók le. A R. sanguineus endophil kullancsfaj, ezért lárvái és nymphái valószínűbben fordulnak elő olyan kedvenc állatokon, amelyek az ilyen védett környezetben gyakrabban tartózkodnak vagy hosszabb időt töltenek. A máltai és más országokból származó ektoparaziták csoportonként eltérő fokú genetikai hasonlósága valószínűleg rendszertani kategóriájuk olyan jellemzőinek különbségeit tükrözik, amelyek befolyásolják a populációik közötti génáramlást. Ilyen lehet e külső élősködők eltérő gazda-fajlagossága (tetvek vs. bolhák), gazdán töltött időtartama (stacioner vagy temporer parazitizmus), a gazdájuk utaztatása (kutyák vs. vadon élő kisemlősök) vagy pedig a megtelepedésük/fejlődésük helyéül szolgáló tárgyak szállítása (pl. poloskák esetében).

A Hy. lusitanicum és a L. hilaris faunára új ektoparazita faj Máltán. Ez a R. felis és a haemoplasmák máltai előfordulásának első molekuláris bizonyítéka.List of lectures