Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
» 1. §
2. §
3. §
4. §
5. §
Home » Szabályzat » 1. §

A Tudományos Diákkör működésének célja

1. §

1. A TDK a felsőoktatási intézmények oktató-nevelő-kutató munkájának sajátos területe. Célja: keretként szolgálni az átlagot meghaladó képességű hallgatók önkéntes, a kötelező tananyagot meghaladó ismeretszerzésére, a kutatómunkába történő bekapcsolódására, ilyen tevékenységükből származó eredményeik szakmai nyilvánosságának biztosítására és megítélésére. Mindez differenciált felsőoktatási tehetséggondozást, a szakemberképzés színvonalának emelésére irányuló törekvést szolgálja.

2. A TDK munkát a tanszékek és az oktatási folyamatba kapcsolódó egyéb intézmények, üzemek a megfelelő tárgyi feltételek megteremtésével segítik, a témafelelős (oktató, kutató, arra alkalmas más szakember) bekapcsolódásával a munkához szakmai segítséget nyújtanak. A TDK munkát a hallgatók az egyetemi szabályzatban foglaltak figyelembevételével végezhetik.