Tudományos Diákkör    
 
 
Felhívás
Meghívó 2023.
Állatorvos szekciók
TDK zsűri
Biológus szekció
Díjak
Díjazottak
Fényképalbumok
Archívum
Szabályzat
1. §
» 2. §
3. §
4. §
5. §
Home » Szabályzat » 2. §

Szervezeti felépítés

2. §

1. A TDK munka irányítását a rektor, illetve az erre megbízott (kutatási) helyettesének felügyelete alatt az önkormányzat alapján működő Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban TDT) látja el.

2. A TDT tagjainak létszáma 16-17 fő, amelyből 6-7 fő hallgató képviseli a tanácsban a II-V. évfolyamos diákkörös hallgatókat, 10 fő pedig az egyetem oktatóit, kutatóit. A TDT elnököt a szenátus választja, tagjait az elnök előterjesztése alapján a szenátus jóváhagyásával a rektor kéri föl. Hallgató tagjait a TDK tagok választják. A jelölést a TDK-s hallgatók által választott 3 tagú jelölő bizottság végzi, amely a rektor, a TDT korábbi vezetői és a tagság véleményének megismerése után tesz javaslatot a hallgatói képviselők személyére. Több jelölt is állítható egy helyre, közöttük azonban a sorrendiséget meg kell állapítani. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kiesett hallgató tag helyett a sorrendben következő lássa el a képviseletet. A TDT maga választja meg a tisztségviselőket, az alelnököt az egyetem nagy tapasztalattal rendelkező TDT-be delegált oktatói közül, titkárt és titkárhelyettest pedig a hallgató TDT tagok köréből. Hallgatói tagjai azonban a tanulmányi periódus természetes igénye alapján rendszeresen kooptálhatók.

A TDT tagság megszűnik:
  • a megbízás lejártával
  • a tag elfogadott lemondásával
  • visszahívással.
 
Az oktató, kutató tagok lemondásának elfogadásáról és visszahívásáról a - TDT dönt. A hallgató tagok lemondásának elfogadásáról TDT, visszahívásáról a TDK-s hallgatók értekezleten dönt.

3. Az egyetemi TDK-n belül azonos oktatási-szervezeti egységben (tanszék, klinika) dolgozó hallgatók, amennyiben ez tevékenységük eredményességét segíti és létszámuk min. 5 fő, az egység vezetőjének és a TDT-nek hozzájárulásával tudományos diákköri csoportot is létesíthetnek. Vezetőjét, a tématerületi illetékesség és irányítói alkalmasság alapján a TDT egyetértésével az egységvezető bízza meg.

4. A TDK-val kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ, a Kvesztúra, a Tanulmányi csoport és a TDT illetékesei látják el.